Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za menadžment - F@M

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

FAM Studijski programi

 

Konkurs za upis 2017/18

Fakultet za menadžment raspisao je konkurs za školsku 2017/18. godinu za upis kandidata na osnovne akademske studije:

 • Inženjerski menadžment, 100 studenata (240 ESPB)
 • Menadžment u informacionim tehnologijama, 50 studenata (240 ESPB)
 • Menadžment u medijima, 98 studenata (240 ESPB)
 • Poslovna ekonomija, 90 studenata (240 ESPB)
 • Inženjerski menadžment - studije na daljinu, 17 studenata (240 ESPB)
 • Menadžment u informacionim tehnologijama - studije na daljinu, 17 studenata (240 ESPB)
 • Menadžment u medijima - studije na daljinu, 17 studenata (240 ESPB).

Takođe, upisuje studente i na osnovne akademske studije na Visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove bez svojstva pravnog lica - Pančevo:

 • Inženjerski menadžment, 48 studenata (240 ESPB).

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovde.

 

Uslovi za upis

Pravo upisa na osnovne akademske studije imaju kandidati sa: 

 • Završenom srednjom školom.

Merila za utvrđivanje redosleda kandidata na osnovnim akademskim studijama: 

 • Opšti uspeh postignut u ranijem obrazovanju (maksimalno 40 bodova).
 • Rezultati testa za proveru opštih sposobnosti i sklonosti (maksimalno 60 bodova).

 

Prijava na konkurs

Prijavljivanje kandidata svakog radnog dana od 9 do 17 časova,

Za prijavu je potrebno podnošenje sledećih dokumenata:

 • Prijava za upis
 • Diploma srednje škole (original ili overena fotokopija)
 • Svedočanstva svih razreda srednje škole (original ili overena fotokopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Očitana lična karta ili fotokopija iste
 • Dve fotografije (3,5*4,5 cm).

 

Prijemni ispit

Test za proveru opštih sposobnosti i sklonosti će se obaviti 06.07.2017. godine u prostorijama fakulteta, sa početkom u 10 časova.

Preliminarna rang lista primljenih kandidata će se objaviti 07.07.2017. godine na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta. Kandidati mogu uložiti žalbu u roku od 24 časa nakon objavljivanja preliminarne rang liste Dekanu Fakulteta u pismenoj formi. Žalbe će biti rešene u roku od 24 časa i dostavljene kandidatu.

Konačna rang lista će se objaviti 11.07.2017. godine na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Upis studenata je od 12.07.2017. godine do 13.07.2017. godine u prostorijama Fakulteta u periodu od 09:00 - 17:00.

Početak školske godine je 02.10.2017. godine.

 

Školarina

Cena školarine za osnovne akademske studije je 990 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Plaćanje je moguće izvršiti u 10 rata.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: