Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Kviz znanja

Na studijski program osnovnih akademskih studija Fakulteta za menadžment malih i srednjih preduzeća u Beogradu, može se upisati lice koje je završilo srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni, odnosno kvalifikacioni  ispit koji se sastoji iz Testа opšte kulture i intervja.

Studenti srodnih fakulteta mogu upisati II ili III godinu, a lica sa završenom višom školom, kao i lica koja su završila visoke strukovne studije, mogu upisati III godinu.

Kandidati uz prijavu za upis na osnovne studije prilažu:

  • diplomu i svedočanstva o završenoj srednjoj školi (studenti srodnih fakulteta prilažu uverenje o položenim ispitima, a studenti koji su završili Višu školu uverenje o položenim ispitima i diplomu)
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • dve fotografije.  

Prijava kandidata može se vršiti i putem e-maila: office@fmmsp.edu.rs


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: