Prijemni.rs
Maturang
  • Fakultet za menadžment u sportu


    Palmira Toljatija 3 , BeogradPrijemni.rs pruža informacije o srednjem i visokom obrazovanju, pomaže mladima da odaberu akademsko i srednje usmerenje i da se pripreme za upis u srednje škole i studije na fakultetima i visokim školama.
Podesi parametre pretrage i saznaj sve informacije o željenoj školi.

PRETRAGA FAKULTETA/VISOKE USTANOVE/SREDNJE ŠKOLE
Elektronski fakultet Niš

Elektronski fakultet Niš

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Izaberi tip, oblast i/ili mesto školovanja:

Izdvojeni univerziteti: