Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za menadžment u sportu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

POTREBNA DOKUMENTA

(ORIGINAL ILI OVERENE KOPIJE)

I GODINA

  • Diploma o završenoj srednjoj školi
  • Svedočanstva iz srednje škole (sve četiri godine)
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • 2 fotografije

II, III I IV GODINA STUDIJA i prelazak sa drugog fakulteta

  • Diploma o završenoj višoj školi
  • Uverenje o položenim ispitima
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • 2 fotografije

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: