Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za menadžment - Zaječar

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Kandidati koji se prijavljuju za upis na Fakultet za menadžment u Zaječaru, dužni su da prilože:

  • diplome i svedočanstva svih razreda srednje škole (original ili overene fotokopije),
  • izvod iz knjige rođenih,
  • dve fotografije formata 4,5x3,5 cm.

Redosled kandidata na rang-listi za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i rezultata sa prijemnog ispita iz ekonomije, biznisa i menadžmenta.

Polazeći od postulata savremene pedagoške nauke, od ove godine se prijemni ispit na Fakultetu sprovodi u obliku pisanog rada. Njegov prvi deo predstavlja test sklonosti ka biznisu, menadžmentu i ekonomiji, a drugi deo je kratko motivaciono pismo.

Prijemni ispit sadrži 10 pitanja sa po tri ponuđena odgovora, od kojih kandidat bira jedan. Za isti se nije potrebno posebno pripremati, jer on ne podrazumeva prethodna ekonomska znanja, već – kao što njegov naziv govori, samo proverava skolnosti ka bavljenju ekonomijom, biznisom i menadžmentom.

Test motivacije predstavlja drugi deo prijemnog ispita u kome budući studenti treba da jezgrovit način, na ne više od jedne stranice, opišu koja su njihova očekivanja od studija ekonomije, biznisa i menadžmenta, kakve su im profesionalne želje posle završetka studija i zašto baš biraju ovu a ne neku drugu struku. Test traje 60 minuta. 

Državljani Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu mogu upisati studije, po prethodno obavljenoj nostrifikaciji svedočanstava i diplome.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: