Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za poslovne studije - Beograd

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju.

 

Prijemni ispit

 • Test sklonosti ka ekonomiji sadrži 10 pitanja sa po četiri ponuđena odgovora, od kojih kandidat bira jedan.
 • Za taj test se nije potrebno posebno pripremati, jer on ne podrazumeva prethodna posebna ekonomska znanja, već – kao što njegov naziv govori – samo proverava sklonosti ka bavljenju ekonomijom.
 • Motivaciono pismo predstavlja drugi deo prijemnog ispita u kome budući studenti treba da jezgrovit način, na ne više od jedne stranice, opišu koja su njihova očekivanja od studija ekonomije, kakve su im profesionalne želje posle završetka studija i zašto biraju ekonomiju, a neku drugu struku.

Ukoliko ste uspešno odgovorili na pitanja u toku predupisa, rezultat će biti prihvaćen i o tome će Vam biti izdata potvrda;

Fakulteta za poslovne studije priznaje položen prijemni ispit na srodnim fakultetima drugih univerziteta u Republici Srbiji.

Radi priznavanja položenog prijemnog ispita na drugim fakultetima, neophodno je, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i Potvrdu o položenom prijemnom ispitu, uz pisanu molbu za priznavanje prijemnog ispita.


Prijava na konkurs

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi sledeća dokumenta:

 • Potvrdu o položenom ispitu sklonosti i sposobnosti (prijemnom ispitu);
 • svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju (originali ili overene fotokopije);
 • diplomu o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija);
 • izvod iz matične knjige rođenih.

 

Rangiranje

Rang-lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima.

Kandidat može da osvoji najviše 100 bodova.

 • Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.
 • Rezultat koji kandidat postigne na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti, ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Fakultet utvrđuje Privremenu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na Privremenoj rang-listi nije utvrđen na način predviđen Pravilnikom, može podneti žalbu Veću Fakulteta na kome je konkurisao za prijem, u roku od tri dana od objavljivanja rang-liste. Veće Fakulteta, u roku od 24 sata od prijema, rešava osnovanost žalbi.

Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima, odnosno žalbama, Fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang-listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim pravilima.

 

Upis

Kandidat koji je ostvario pravo na upis podnosi sledeća dokumenta pri upisu:

 •  Upisna prijava (dobija se prilikom predaje dokumenata za upis),
 • 2 fotografije za indeks,
 • Indeks (kupuje se na Fakultetu),
 • 2 ŠV obrasca koja obezbeđuje Fakultet,
 • dokaz o uplati školarine,

Visina školarine za I godinu studija iznosi 500 eura u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u tri rate.

Za ostale godine ( II, III i IV) školarina je 1500 eura u dinarskoj protivvrednosti i plaća se u 10 mesečnih rata.
Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na Konačnoj rang-listi, u roku utvrđenom konkursom.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: