Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za poslovne studije i pravo

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi upisa

Pravo upisa na prvu godinu ima lice sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

 

Prijemni ispit

Prijemni ispit se sastoji u obradi teme iz poslovne sfere – poslovnog intervjua - test. Kandidati će biti rangirani prema: pokazanom uspehu na prijemnom ispitu koji nosi najviše 60 bodova i uspehu iz srednje škole koji nosi najviše 40 poena.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: