Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za poslovne studije - Vršac

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Do indeksa u tri koraka!

  1. Polaganje prijemnog ispita i izdavanje potvrde
  2. Predaja dokumenata za upis i formiranje liste kandidata
  3. Upis – potpisivanje ugovora o studiranju i izdavanje indeksa

Na Fakultet za poslovne studije u Vršcu, kao i na ostale fakultete i visoke škole Univerziteta “Džon Nezbit”, može se upisati svaki diplomirani srednjoškolac, bilo koje srednje škole.

Polazeći od postulata savremene pedagoške nauke, od ove godine se prijemni ispit na Fakultetu sprovodi u obliku pisanog rada.

Njegov prvi deo predstavlja Test sklonosti ka ekonomiji, a drugi deo je kratko motivaciono pismo.

Test sklonosti ka ekonomiji sadrži 10 pitanja sa po četiri ponuđena odgovora, od kojih kandidat bira jedan.

Za taj test se nije potrebno posebno pripremati, jer on ne podrazumeva prethodna ekonomska znanja, već – kao što njegov naziv govori, samo proverava skolnosti ka bavljenju ekonomijom.

Test motivacije predstavlja drugi deo prijemnog ispita u kome budući studenti treba da jezgrovit način, na ne više od jedne stranice, opišu koja su njihova očekivanja od studija ekonomije, kakve su im profesionalne želje posle završetka studija i zašto baš biraju ekonomiju, a neku drugu struku.

Prijemni ispit traje 60 minuta i biće organizovan početkom jula. Ukoliko su zadovoljni rezultatom, on će biti prihvaćen i o tome će im biti izdata potvrda, sa kojom će im, posle predaje svedočanstava, biti određeno mesto na rang listi. Ukoliko kandidat nije zadovoljan rezultatom prijemnog, može ponovo da ga radi početkom jula.

Prilikom prijave na konkurs, kandidat podnosi sledeća dokumenta:

  • svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju (originali ili overene fotokopije);
  • diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanju (original ili overena fotokopija);
  • izvod iz matične knjige rođenih.
  • 2 fotografije za indeks,
  • indeks (izvršiti uplatu u iznosu od 500,oo dinara na žiro račun 105-2136217-71 Fakultet za poslovne studije Vršac)

Mesto prijavljivanja kandidata i kontakt adrese:

Fakultet za poslovne studije – Vršac
Omladinski trg 17, Centar Milenijum
Tel: 013 / 831 330, 013/ 800 174


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: