Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Engleski jezik

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Filologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Engleski jezik,

Gradovi: Novi Sad

Nastavni plan i ispiti

Zašto upisati program ENGLESKI JEZIK?

Zato što kroz naš program studenti:

 • stiču teorijska i praktična  znanja iz oblasti engleskog jezika putem pažljivo odabranih predmeta
 • postaju kompetentni nastavnici engleskog jezika izučavajući metodiku nastave kroz praksu u školama
 • razvijaju teorijska znanja i veštine pismenog i usmenog prevođenja
 • jačaju samopouzdanje i motivaciju, i osnažuju se za samostalni rad putem modernih metoda u nastavi (portfolio, dnevnici učenja, samovrednovanje, vežbe sa visokim kognitivnim zahtevima)
 • sarađuju sa nastavnicima u procesu učenja i napredovanja, uče veštine važne za celoživotno učenje, kao što su određivanje ciljeva i prioriteta
 • imaju priliku da uče od stranih lektora
 • razvijaju  jezičke kompetencije
 • uče da poštuju kulturu komunikacije
 • nakon četiri godine školovanja ostvaruju dovoljan broj kredita za rad u obrazovnom sistemu (više od 36 ESPB iz pedagoških, psiholoških i metodičkih predmeta)
 • ovo su jedine akreditovane studije engleskog jezika na privatnim fakultetima u Srbiji.
 • učestvujemo u evropskim projektima (TEMPUS - SEEPALS) i svetskim projektima (The English Profile)

Mogućnost zaposlenja:

 • obrazovni sektor: osnovne i srednje škole, privatne škole
 • prevodilaštvo: agencije, firme, banke, turističke agencije, izdavačke kuće, itd.
 • dvojezični sekretari u raznovrsnim firmama

Praktičan rad:

 • posete i hospitovanje u školama
 • posete salama sa opremom za simultano prevođenje
 • učešće na manifestacijama kao što su konferencije, sportski događaji, i sl.

Zvanja:

 • diplomirani filolog anglista  (4 godine, 240 ESPB)
 • master filolog anglista  (5 godina, 300 ESPB)

Studijski program Engleski jezik

Osnovne akademske studije traju 8 semestara.

Potreba za kompetentnim kadrom je evidentna zbog ekspanzije inostranih kompanija, privatizacije, i željom i potrebom javnosti da se obuči u engleskom jeziku. Studijski program Engleski jezik ima za svrhu obrazovanje kompetentnog kadra, osposobljenog za niz prepoznatljivih i jasno definisanih zanimanja u okvirma jezičke prakse i sticanja stručnog zvanja Filolog anglista.

Studijski program Engleski jezik ima za cilj prenošenje, savladavanje i sticanje naučnih i stručnih znanja, kompetencija i akademskih veština potrebnih za angažovanje u delatnostima vezanim za engleski jezik – prevođenje i edukacija iz oblasti engleskog jezika.

Specifični cilj ovog programa je obuka iz pravne i poslovne teminologije, što za cilj ima stvaranje kompetentnog prevodilačkog kadra u privredi i javnim preduzećima, kao i finansijskim ustanovama, privatnom sektoru, i sl.

Ciljevi studijskog programa mogu se uže definisati:

 • Usvajanje znanja iz oblasti lingvistike (opšta lingvistike, fonetike i fonologije, morfologija, sintaksa, pragmatika, sociolingvistika) postvlja teoretske okvire ove naučne grane. Takođe, lingvističke oblasti koje se izučavaju doprinose podizanju jezičke komeptencije, kao i stvaranju fundamentalnih znanja potrebnih za dalja stručna usavršavanja, tj. upis na master studije – što je važan cilj osnovnih akademskih studija.
 • Sticanje nastavničkih kompetencija – kroz predmet Metodika nastave engleskog jezika, u okviru koje studenti uče kako teoretske okvire, tako i stiču praktična znanja za stručno izvođenje nastavnog procesa
 • Usvajanje i uvežbavanje jezičkih veština doprinose kompetentnoj upotrebi engleskog jezika, u svim oblastima rada: prevođenje, korespodencija, lektorisanje, usmena komunikacija. Osim osnovne četiri jezičke veštine (govor, pisanje, čitanje i slušanje) takođe se razavijaju i veštine usmenog i pismenog prevođenja, a predmeti kroz koje studenti stiču ova znanja i veštine su: savremeni engleski jezik, tehnike prevođenja, usmeno prevođenje, akademsko pisanje, i sl.
 • Cilj je postizanje C2 nivoa jezičke kompetencije po ZEO (CEFR – Common European Frame of Reference)
 • Usvajanje stručne terminologije iz oblasti prava i poslovanja u okviru grupa predmeta engleski poslovni jezik i engleski pravni jezik
 • Razmevanje različitosti kultura i posebnosti poslovne kulture (književni, istorijski i kulturološki predmeti). Uspešna poslovna komunikacija nije moguća bez kulturne osetljivosti – ona je preduslov uspešnom i efikasnom poslovanju
 • Sticanje znanja i uvežbavanje veština vezanih za šire poslovanje (aplikativni softver, predmeti iz obalsti prava i poslovne psihologije) daju celovitost visokom obrazovanju i pripremljenosti kandidata za uspešno poslovanje.
 • Predmeti na studijskom programu Engleski jezik su raspoređeni tako da studenti postepeno i temeljno ulaze u problematiku izučavanja jezika, teoretske lingvistike, jezičkih veština i veština vezanih za opšte obrazovanje i opšte poslovanje.

Kontakt:

tel: +381(21) 66 16 417
e-mail: engleski@useens.net
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog