Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Pravo

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pravo,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Istorija, Ustav i prava građana,

Gradovi: Niš

Nastavni plan i ispiti

Studijski program Pravo u okviru Pravnih i poslovnih studija Dr Lazar Vrkatić u skladu sa orijentacijom ustanove, ima za cilj obrazovanje kvalitetnih savremenih pravnika osposobljenih za kreativno stvaranje i primenu propisa.

Pored značajnih teorijskih znanja, studentima se nastoji pružiti I neophodno praktično znanje i veštine koje će im biti dragocene u obavljanju pravničke profesije. U tom cilju, studentima organizujemo praksu, simulacije sudskih postupaka, debate, posete sudovima, zatvorima, organima uprave i sl.

Velika pažnja se posvećuje rešavanju praktičnih problema, analizi slučajeva iz sudske prakse, pravničkom pisanju I normotehnici, pisanju podnesaka I pravnih akata, kao I njihovom tumačenju. Želja nam je da u toku studije mlade osposobimo za različita pravnička zanimanja, a ne da se tek nakon završenih studije prava, upoznaju prvi put sa praksom I da tek tada stiču ove značajne veštine.

 

Nastavni plan i ispiti

Osnovne akademske studije traju šest semestra. Svi predmeti su jednosemestralni, pri čemu su predmeti u prva dva semestra, uglavnom opšteg karaktera i uvode studente u osnove studija (zastupljeni su uglavnom teorijsko-metodološki i akademsko-opšteobrazovni predmeti).

U oba semestra se sluša bar po jedan izborni predmet.

U trećem i četvrtom semestru predmeti konkretnije obrazuju studente iz naučnih oblasti i na ovom nivou osnovnog akademskog obrazovanja studenti mogu odabrati izborne predmete uglavnom akademsko-obrazovnog karaktera.

Peti i šesti semestar su u pogledu nastavnog sadržaja tako koncipirani da predstavljaju usavršavanje znanja i praktičnih veština.

Specifičnost naših studijskih programa je što studente već tokom studija upoznaje sa njihovim budućim poslom, s obzirom da su tokom studija organizovane stručne prakse. Na pojedinim studijskim programom osnovnih studija, predviđena je i izrada završnog rada, čiji je cilj da student pokaže sposobnost analize, sinteze i upotrebljivosti stečenih znanja u obradi određenog problema iz oblasti studija.

Fond časova je na osnovnim akademskim studijama (Bachelor) od 30 do 70 po predmetu semestralno.

Opterećenost studenata na osnovnim akademskim studijama (nastava, vežbe, predispitne provere znanja, seminarski radovi, vreme potrebno za usvajanje znanja i ostale studijske i vannastavne aktivnosti) ne prelazi 40 časova nedeljno, odnosno 900 časova po semestru.

Nakon ostvarenih 180 ESP bodova na osnovnim akademskim studijma, stiče se diploma osnovnih akademskih studija: pravni. (Bachelor).

 

Zašto upisati program PRAVO

Zato što kroz naš program studenti:

 • studiraju na programu prava koji je PRVI akreditovani program akademskih studija prava u celoj Vojvodini
 • studiraju na programu čiji su kvalitet nastave prošle školske godine studenti prava, u anonimnoj i dobrovoljnoj anketi, ocenili odličnom ocenom (u proseku sa 4.5 od maksimalnih 5)
 • imaju odnos profesora i studenata 1 prema 4, što je značajno bolje od drugih fakulteta, budući da omogućava individualni rad sa studentima i kvalitetnije savladavanje materije
 • stiču znanja od predavača sa velikim iskustvom u radu u pravosudnim i privrednim organima
 • osim teorijskih stiču i praktična znanja putem poseta sudu, advokatskim kancelarijama, javnim tužilaštvima, organima državne uprave i privrednim društvima
 • stiču znanja od velikog broja nastavnika koji su studirali ili predavali na američkim pravnim fakultetima i koji zato mogu pružiti studentima prednosti i američkog načina studiranja prava
 • studiraju na programu gde su Bolonjski principi studiranja primenjeni dosledno i celovito u nastavnom procesu
 • osposobljavaju se za samostalan rad nakon završetka studije

 

Mogućnost zaposlenja:

 • Pravosuđe: sudstvo, advokatura, tužilaštvo
 • Javni sektor: državna uprava, lokalna samouprava
 • Privreda: domaće i strane kompanije

 

Zvanja:

 • pravnik (3 godine, 180 ESPB)
 • master ppravnik (5 godina, 300 ESPB)

 

Kontakt:

tel: +381(21) 6616 423
e-mail: pravo@useens.net

Za informacije oko upisa i prelaska sa drugih visokoškolskih ustanova na e-mail zoran.vavan@yahoo.com ili telefonom 062/ 592-008

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog