Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi upisa

Fakultet za pravne i poslovne akademske studije, dr Lazar Vrkatić upisuje studente u školsku 2018/19. godinu na studijskim programima:

Novi Sad:

 • Pravo .............................................................................. 50 studenata (trogodišnje 180 ESPB)
 • Poslovna psihologija ................................................ 120 studenata (trogodišnje 180 ESPB)
 • Bezbednost i kriminalistika ........................................ 90 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)
 • Engleski jezik ................................................................ 90 studenata (četvorogodišnje 240 ESPB)​

Niš:

 • Pravo .............................................................................. 30 studenata (trogodišnje 180 ESPB)
 • Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti ......... 50 studenata (trogodišnje 180 ESPB)

Na konkurs se mogu prijaviti sva lica sa završenom odgovarajućom četvorogodišnjom srednjom školom, koji uz priloženu dokumentaciju polažu prijemni ispit.

Prijave za upis primaju se u prostorijama fakulteta od početka maja 2018. godine i to:

- u Novom Sadu u prostorijama na adresi, Bulevar oslobođenja 76, (II sprat, prostorije Dekanata)

 • putem telefona na broju 021-472-7884 i to svakog radnog dana od 08:00 do 17:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00 časova,
 • putem e-maila: info@fpps.edu.rs

- u Nišu u prostorijama na adresi, ul. General Milojka Lešjanina 17, (prostorije Studentske službe u Nišu)

 • putem telefona na broju 018-294-220 i to svakog radnog dana od 09:00 do 16:00 časova i subotom od 09:00 do 12:00 časova,
 • putem e-maila: info@fpps.edu.rs

 

Dokumentacija

Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume:

Kod prijave za prijemni ispit:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overene fotokopije svedočanstva za svaku školsku godinu
 • overenu fotokopiju diplome srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara, na žiro račun fakulteta broj 160-930468-41

Kandidati za upis na fakultet koji zadovoljavaju kriterijume, a položili su prijemni ispit na srodnim fakultetima:

Kandidati koji su položili prijemni ispit za školsku 2018/19. godinu na srodnim fakultetima (ostvaren minimum od 14 bodova), mogu upisati Fakultet za pravne i poslovne akademske studije, dr Lazar Vrkatić bez ponovnog polaganja prijemnog ispita, tako što će podneti sledeću dokumentaciju:

 • potvrda izdata od strane studentske službe (tj. gde su polagali prijemni ispit) i gde piše tačan -broj bodova ostvarenih na prijemnom ispitu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overena kopija diplome srednje škole
 • overene kopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplata od 5000,00 dinara za troškove upisa na žiro račun fakulteta broj 160-930468-41

Prelazak sa drugih fakulteta na FLV:

 • uverenje o položenim ispitima
 • overen plan i program studije

Uz to dostaviti i ovu dokumentaciju:

 • izvod iz matične knjige rođenih
 • overena kopija diplome srednje škole
 • overene kopije svedočanstva sve četiri godine srednje škole
 • 2 fotografije pasoškog formata
 • uplata od 5.000,00 dinara za izradu rešenja o priznatim ispitima na žiro račun fakulteta broj 160-930468-41

 

Prijemni ispiti

Polaganje prijemnog ispita održaće se u sledećim terminima:

Junsko-julski upisni rok

 • 25.06.2018. u 10h
 • 02.07.2018. u 10h
 • 09.07.2018. u 10h

Rang liste će biti objavljene sutradan po polaganju prijemnog ispita na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Upis primljenih kandidata će se održati od 26.06.-02.07.2018., od 03.07.-09.07.2018. i 10.07.-20.07.2018. od 09-16 časova.

Septembarski upisni rok (ukoliko preostane slobodnih mesta nakon prvog upisnog roka)

 • 27.08.2018. u 10h
 • 10.09.2018. u 10h
 • 24.09.2018. u 10h

Rang liste će biti objavljene sutradan po polaganju prijemnog ispita na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.

Upis primljenih kandidata će se održati od 28.08.-12.09.2018., od 11.09.-24.09.2018. i 24.09.-05.10.2018. od 09-16 časova.

Šta se polaže na prijemnim ispitima?

 • Pravo

Prijemni ispit obuhvata pitanja iz oblasti istorije i prava, pripremljen iz srednjoškolskih udžbenika istorije i prava.

Literatura: Srednjoškolski udžbenici istorije i prava

 • Bezbednost I kriminalistika

Prijemni ispit je u obliku testa koji sadrži pitanja iz opšte kulture i obrazovanja

 • Engleski jezik

Test se sastoji iz usmenog i pismenog dela, a traženi minimum je B2 (Upper Intermediate)

Pismeni deo prijemnog ispita proverava znanje engleskog jezika kroz niz standardnih jezičkih vežbi:

 • Provera razumevanja pročitanog teksta
 • Transformacije
 • Provera znanja vokabulara (zadaci sa višestrukim odgovorima, popunjavanje praznina, građenje reči i sl.)
 • STRUCTURAL CLOZE vežba (popunjavanje praznina u tekstu)
 • Identifikacija i ispravka greški

Test se radi 60 minuta, i može minimalno odstupati od gore navedenih vežbi (tj. ne mora se u svakom ispitnom roku pojavljivati svaka od navedenih vežbi).

Svaki kandidat pojedinačno pristupa i usmenom delu ispita radi provere veštine govora na engleskom jeziku, u trajanju do 10 minuta.

Kandidati koji imaju sertifikat o položenom FCE sa ocenom A ili višem nivou oslobađaju se polaganja prijemnog ispita (uvažavaju se samo ESOL sertifikati).

Literatura - Preporučena literatura za pripremu prijemnog ispita:

Carter i McCarthy. (2006) Cambridge Grammar of English – a comprehensive guide. CUP
Thomson i Martinet. (2002) A Practical English Grammar. OUP
Vince, Michael. (2004) FCE Language Practice. Oxford: Macmillan
Raymond, Murphy. (2000) English Grammar in Use (for upper-intermediate students). Cambridge: CUP
Longman Language Activator (1993)
McCarthy, M. and F. O'Dell (1994) English Vocabulary in Use (upper-intermediate and advanced). Cambridge: CUP
McCarthy, M. and F. O'Dell. (2002) English Idioms in Use. Cambridge: CUP
Cowie, A. P. And Mackin, R. (2000) Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP

 • Psihologija

Prijemni ispit obuhvata pitanja iz oblasti psihologije pripremljen iz srednjoškolskih udžbenika.

Literatura:

Psihologija, udžbenik za srednje škole, (autori: Rot N. i Radonjić S., 2002.god.). Psihologija za II razred gimnazije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

 

Besplatna pripremna nastava

Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, organizuje pripremnu nastavu kao pomoć budućim studentima za polaganje prijemnog ispita i konsultacije za upis u školsku 2018/19. godinu. Pored priprema, kandidati će imati priliku da se upoznaju sa radom fakulteta, nastavnicima i nastavnim prostorom.

Prisustvo pripremnoj nastavi i konsultacijama je slobodno za sve zainteresovane. Sve informacije za pripremnu nastavu se mogu dobiti u nastvanim centrima u Novom Sadu I Nišu.

 

Školarina

 • školarina za školsku 2018/19. godinu za osnovne akademske studije iznosi 1.550 € u dinarskoj protivvrednosti
 • školarina se plaća u 10 rata (1. rata je 380 €, a ostalih devet rata po 130 €) ili u celosti uz popust od 5%
 • studenti iz iste porodice ostvaruju popust od 5% za svakog člana
 • svi udžbenici su uračunati u cenu školarine, kao i overa semestra u datom roku

*U cenu školarine osnovnih akademskih studija nisu uračunati:

 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • odbrana završnog rada
 • izdavanje diploma

 

Stipendije Fondacije Lazar Vrkatić

 • Kandidati koji su stekli Vukovu diplomu srednje škole u školskoj 2017/18. godini - ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica, a imaju odličan uspeh u svim godinama srednjoškolskog obrazovanja - ne plaćaju školarinu za prvu godinu studija.
 • Kandidati koji dolaze iz ustanova socijalne zaštite i hraniteljskih porodica i čiji prosek tokom čitavog srednjoškolskog obrazovanja iznosi 4,00 i više - plaćaju 50% školarine za prvu godinu studija.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: