Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Leposaviću

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis


• USLOVI UPISA
Pravo upisa na Fakultet za sport i fizičku kulturu pod jednakim uslovima imaju svi kandidati koji su završili četvorogodišnju srednju školu, imaju potrebne psihofizičke sposobnosti i poseduju odgovarajuće znanje iz područja sporta, a nisu stariji od 28 godina.

• IZBOR KANDIDATA
Svi kandidati prijavljeni na konkurs za upis podležu prijemnom ispitu kojim rukovodi Dekanat Fakulteta. Na osnovu postignutih uspeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita obavlja se izbor kandidata za studije.

PRIJEMNI ISPIT OBUHVATA:

PROCENU SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA STUDIJE
• zdravstveno stanje

Ocena: SPOSOBAN - NESPOSOBAN

Kandidati koji ne zadovolje na bilo kojem delu procene ove sposobnosti, ne mogu pristupiti nastavku prijemnog ispita.

PROVERA MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I ZNANJA

Sposobnosti i znanja se proveravaju poligonom koji sadrži zadatke motoričkog znanja iz sportskih igara, koordinacije, preciznosti, brzine, ravnoteže i snage. Na proveri motoričkih sposobnosti i znanja kandidat može dobiti najviše 20 bodova.

PROVERU SLUHA I RITMA
Na ovom delu prijemnog ispita kandidat može dobiti najviše 10 bodova

PROVERU KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI

Na ovom delu prijemnog ispita kandidat može dobiti najviše 10 bodova.

PROVERU KONATIVNIH KARAKTERISTIKA

Na ovom delu prijemnog ispita kandidat NE DOBIJA BODOVE već ocenu PODOBAN - NEPODOBAN .

SPORTSKI STATUS za koji kandidat može dobiti najviše 20 bodova:

Utvrđeni status (kategorija) sportiste, kao osnova za dodelu bodova, priznaje se sportistima koji su odgovarajuću kategoriju stekli najkasnije do posljednjeg dana prijave kandidata i predaje dokumenata, kao i onima koji su tu kategoriju dobili u pethodnih pet godina.

I. kategorije - sportista saveznog ranga - 20
II. kategorije - sportista republičkog ranga - 15
III. kategorije - sportista regionalnog ranga - 10
IV. kategorije - sportista opštinskog ranga - 5

Kandidat koji na prijemnom ispitu ostvari manje od 31. boda (dakle, ne pređe PRIJEMNI PRAG), isključuje se iz daljeg postupka.

MAKSIMALAN BROJ BODOVA NA PRIJEMNOM ISPITU JE 100.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: