Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za sport i turizam - TIMS

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Na Fakultetu za sport i turizam u toku je prijavljivanje kandidata za upis na osnovne akademske studije za školsku 2016/2017. godinu na akreditovane studijske programe:

1. MENADŽMENT I BIZNIS U TURIZMU (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani menadžer – 240 ECTS) – 50 studenata
2. FIZIČKO VASPITANJE I SPORT (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta – 240 ECTS) – 50 studenta
3. PSIHOLOGIJA (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani psiholog – 240 ECTS) – 50 studenta

VAŽNA NAPOMENA: Kandidati koji su položili prijemni ispit na nekom od srodnih fakulteta ne moraju ga ponovo polagati. Uz ostalu dokumentaciju, Studentskoj službi dostavljaju i potvrdu o položenom prijemnom ispitu.

Uslovi za konkurisanje

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da konkurišu svi koji imaju završenu srednju školu.
Klasifikacioni ispit polažu kandidati koji su Studentskoj službi priložili svu potrebnu dokumentaciju zajedno sa uplatnicom od 6.000,00 dinara (na ime plaćanja troškova klasifikacionog ispita), na račun:
265-2010310003938-78

Potrebna dokumentacija

Prilikom konkurisanja na osnovne akademske studije potrebno je dostaviti:
1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Diplomu o završenom srednjem obrazovanju
3. Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole
4. Dve fotografije (za indeks)
5. Uplatnicu na 6.000 din. za prijemni ispit
6. Lekarsko uverenje (samo za kandidate koji upisuju studijski program Fizičko vaspitanje i sport)

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overena kopija.

Klasifikacioni ispit

 

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole (najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na kvalifikacionom ispitu (najviše 60 bodova).

Klasifikacioni ispit na smeru Menadžment i bizis u turizmu vrednuje se na sledeći način:
20% test opšteg obrazovanja,
20% test poznavanja oblasti,
20% motivaciono pismo,
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Klasifikacioni ispit za upis na studijski program Menadžment i biznis u turizmu polaže se 30. juna u 10h.

Klasifikacioni ispit na smeru Fizičko vaspitanje i sport vrednuje se na sledeći način:
10% test opšteg obrazovanja,
20% test motoričke kompetentnosti,
20% test poznavanja oblasti,
10% motivaciono pismo,
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Test motoričke kompetentnosti sastoji se iz: UKK za procenu maksimalne potrošnje kiseonika, procena opšte koordinacije, procena specifične koordinacije, plivanje na 50 metara.
Na osnovu ovih kriterijuma formira se rang lista. Primer testova od prethodnih godina, kao i spisak preporučene literature može se preuzeti na sajtu TIMS-a ili u Studentskoj službi.

Klasifikacioni ispit za upis na studijski program Fizičko vaspitanje i sport polaže se 01. jula u 9h.

Klasifikacioni ispit na smeru Psihologija vrednuje se na sledeći način:
60% poznavanje oblasti
40% uspeh ostvaren u srednjoj školi.

Klasifikacioni ispit za upis na studijski program Psihologija polaže se 11. jula u 12h.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: