Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za strateški i operativni menadžment - FSOM

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Iskoristite priliku - zauzmite svoje mesto

 

Opšti uslovi

Pravo upisa na prvu godinu ima lice sa završenom srednjom školom.

Prijave za upis se podnose Studentskoj službi na adresi 11070 Novi Beograd, Staro sajmište 29, gde će se održati i prijemni ispiti.

 

Prijemni ispit

Kandidat za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija polaže Prijemni ispit - Test za proveru opštih sposobnosti i sklonosti ka struci u skladu sa opštim aktom Fakulteta.

Ukoliko želite da vidite kako izgledaju pitanja na testu, to možete videti ovde.

 

Potrebna dokumentacija prilikom upisa

Dokumenta koja se podnose prilikom upisa:

  • originali ili overene fotokopije svedočanstava i diplome srednje škole,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dva popunjena ŠV obrasca,
  • dve fotografije,
  • dokaz o uplati školarine (uplatnica), tj. dokaz o uplati prve rate školarine.

 

Školarina

Godišnja školarina iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate. U cenu su uračunati: tablet računar, udžbenici u elektronskoj formi, prijava i polaganje ispita. Mogućnost plaćanja u ratama što će se bliže regulisati ugovorom o školovanju.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: