Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Fakultet za studije bezbednosti

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Uslovi za upis

Osnovne akademske studije prvog stepena mogu pohađati sva fizicka lica, bez obzira na mesto prebivališta ili državljanstvo, pol, rasu, veru, nacionalnost, itd.

Kandidati se mogu upisati u I godinu osnovnih akademskih studija, nastaviti studije ili upisati u III godinu studija, kao i pohađati diplomske akademske studije – master.

Kandidat koji je zadovoljio kriterijume za upis u I godinu osnovnih akademskih studija, dužan je da podnese sledeću dokumentaciju :

  • Svedočanstva ( sve četiri godine srednje škole )
  • Diplomu o položenom maturskom ispitu
  • Potvrdu o uplati za polaganje prijemnog ispita 
  • Potvrdu o uplaćenim troškovima dokumentacije 
  • 2 fotografije ( kao za pasoš )
  • Uverenje o državljanstvu
  • Potvrdu o uplaćenoj I rati školarine

 

Zašto bezbednost?

Zbog opšte bezbednosne situacije u svetu, danas menadžeri bezbednosti predstavljaju važan kadrovski resurs koji zauzima značajne pozicije u hijerarhiji rukovođenja i poslovanja u savremenim poslovnim institucijama i kompanijama. Rukovodni i stručni poslovi menadžera bezbednosti odnose se pretežno na primenu znanja iz različitih oblasti primenjene bezbednosti.

 

Šta je primenjena bezbednost?

Za dostizanje visokog nivoa bezbednosti u nekom okruženju, potrebno je primeniti znanja iz oblasti upravljanja bezbednošću - bezbednosni menadžment. U tom cilju, neophodan je multidisciplinarni pristup kroz spregu društveno - humanističkih i prirodno - tehničkih nauka. Za potrebe upravljanja bezbednošću, znanja iz ovih nauka se objedinjuju pomoću nauke menadžmenta i tako se formira oblast primenjene bezbednosti.

 

Kome je namenjen program?

Program je namenjen onima koji lično žele da se uključe u izgradnju bezbednijeg društva, a znanjem i iskustvom mogu da eliminišu različite vrste neželjenih akata, terorizma i političkog nasilja, zalažući se istovremeno za poštovanje ljudskih prava i principe demokratskog uređenja društva.

 

Šta je cilj studijskog programa?

Studenti treba da steknu multidisciplinarno znanje iz različitih oblasti bezbednosti: društvene, ekološke, korporativne, bezbednosti poslovanja i kriminalistike.

 

Šanse za studiranje van granica naše zemlje?

Fakultet za bezbedost sarađuje sa prestižnim naučno - istraživačkim institutom za bezbednost „Interdisciplinary center Herzliya“ u Tel Avivu. Ovo podrazumeva mogućnost da se određeni semestri slušaju i polažu u Tel Avivu, kao i međusobnu razmenu profesora, zajedničke radionice u Tel Avivu ili Novom Sadu, zajedničke projekte...

 

Šta posle studija?

Nakon studija stiče se zvanje menadžera bezbednosti različitih nivoa, u zavisnosti od izbora u toku studija. Visoko obrazovani menadžeri bezbednosti imaju mogućnost angažovanja i zapošljavanja u institucijama lokalne uprave, vaspitno - obrazovnim ustanovama, društveno - političkim organizacijama, državnim i pokrajinskim institucijama, zdravstvu, kulturi, sportu, privrednim i industrijskim sistemima, turizmu, poljoprivredi, policiji, vojsci, privatnom obezbeđenju, saobraćaju i transportu, sektoru energetike, privatnom sektoru, finansijskim institucijama, proizvodnim/trgovinskim organizacijama, građevinarstvu, arhitekturi, urbanizmu...


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: