Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs


Statistika prethodnih upisa

Na osnovu statistika upisa prethodne godine možete okvirno da vidite šta ove godine da očekujete na prijemnom ispitu. Za vas, na jednom mestu objedinjujemo informacije o broju prijavljenih kandidata, broj upisanih, a i ono najvažnije minimalan broj za upis na budžet i samofinansiranje.

Fakultet Broj prijavljenih kandidata (upisna kvota) Broj studenata upisanih na budžet Min. broj poena potreban za upis na budžet Broj upisanih samof. studenata Min. broj poena potreban za upis na samofin.
Filološki fakultet
- Jezik, književnost i kultura 1233(1200) 539 77.00 661 52.26
- Srpska književnost i jezik 78(120) 63 54.98 14 33.58
- Srpska književnost i jezik sa komparatistikom 44(65) 42 53.80 2 38.84
- Srpski jezik i književnost 85(120) 68 51.12 17 37.70

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: