Prijemni.rs
MaturangStudentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Filološki fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2023/2024 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti

I Za studijske programe Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik i Srpska književnost i jezik sa komparatistikom kandidati polažu prijemni ispit:

 1. srpski jezik (30 poena)
 2. srpska književnost (30 poena) 

II Za studijski program Jezik, književnost, kultura kandidati polažu:

a)

 1. srpski jezik (20 poena)
 2. francuski jezik (40 poena),

ukoliko konkurišu za predmete/profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

b)

 1. srpski jezik (20 poena)
 2. nemački jezik (40 poena),

ukoliko konkurišu za predmete/profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, nemački, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

v)

 1. srpski jezik (20 poena)
 2. engleski jezik (40 poena - ispit ima kvalifikacioni karakter s pragom od 24 poena), ukoliko konkurišu za predmet/profil Engleski jezik, književnost, kultura.

Za predmet/profil Engleski jezik, književnost, kultura kandidati mogu da konkurišu isključivo ako osvoje minimum 24 poena na testu iz engleskog jezika. Ovim prijemnim ispitom kandidati takođe mogu konkurisati za predmete/profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski. Za ove predmete/profile ne važi kvalifikacioni prag od 24 poena.

g)

 1. srpski jezik (20 poena)
 2. engleski jezik (40 poena)

ukoliko konkurišu za predmete/profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

d)

 1. srpski jezik (20 poena)
 2. ruski jezik, ili italijanski jezik, ili španski jezik (40 poena)

ukoliko konkurišu za predmete/profile: bugarski, opšta književnost i teorija književnosti, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

đ)

 • srpski jezik (20 poena)
 • strani jezik po izboru (40 poena)

kao glavni predmet/profil za koji se kandidat opredeljuje: bugarski, poljski, češki, slovački, rumunski, norveški (skandinavski), arapski, turski, japanski, kineski, albanski, grčki, mađarski, holandski ili ukrajinski. Kandidati takođe mogu konkurisati za predmete/profile: opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, opšta književnost i teorija književnosti.

 

Dokumentacija za upis

Kandidati su u obavezi da na upis donesu: 

 • indeks (kandidat kupuje u Skriptarnici Fakulteta i popunjava ga u skladu sa uputstvom koje je objavljeno na oglasnoj tabli Fakulteta);
 • obrazac ŠV-20;
 • overenu fotokopiju diplome i original diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju;
 • rešenje o nostrifikaciji srednjoškolske diplome (škola završena u inostranstvu izuzev Republike Srpske);
 • original izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko nije unet podatak o državljanstvu, prilaže se potvrda o državljanstvu);
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju (za strane državljane);
 • dve fotografije 4,5 x 3,5 cm;
 • dokaz o uplati naknade na ime Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu - 100,00 dinara (oba statusa – budžet i samofinansiranje);
 • dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa - 2.800,00 dinara (oba statusa – budžet i samofinansiranje);
 • dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente (kandidati koji se upisuju na javnoj prozivci predaju dokaz o uplati na dan upisa na šalteru broj 1,2, 3 ili 4, Odseka za studentska pitanja i tom prilikom preuzimaju indeks).

 

Visina školarine

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi: 119.000,00 dinara za 60 ESPB. Student može uplatiti školarinu u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u šest rata s tim što prilikom upisa uplaćuje 40.000,00 dinara, a ostale rate prema kalendaru koji se objavljuje u fakultetskom informacionom sistemu.

Školarina za studente strane državljane iznosi: 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, na dan uplate, odnosno 6.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS, na dan uplate, ukoliko je konsultativna nastava na engleskom jeziku.

Uplate u vezi sa upisom i školarinom studenti uplaćuju na žiro račun: Filološki fakultet, Beograd, Studentski trg 3, 840-1615666-26, šifra plaćanja 189.

Molimo kandidate da tokom upisnog postupka i budućeg školovanja na Fakultetu, čuvaju svoje primerke uplatnica.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog