Prijemni.rs
Maturang
  • Filozofski fakultet - Beograd


    Čika Ljubina br.18-20 , BeogradPrijemni.rs pruža informacije o srednjem i visokom obrazovanju, pomaže mladima da odaberu akademsko i srednje usmerenje i da se pripreme za upis u srednje škole i studije na fakultetima i visokim školama.
Podesi parametre pretrage i saznaj sve informacije o željenoj školi.

PRETRAGA FAKULTETA/VISOKE USTANOVE/SREDNJE ŠKOLE

Izaberi tip, oblast i/ili mesto školovanja:

Matematički fakultet Beograd

Matematički fakultet Beograd

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

Fizički fakultet Beograd

Fizički fakultet Beograd

Izdvojeni univerziteti: