Prijemni.rs
MaturangStudentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Istorija umetnosti

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Istorija i teorija umetnosti,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Katedra za istoriju umetnosti osnovana je 1905. Godine 1927. katedra je prerasla u deo posebne studijske grupe sa istorijom umetnosti kao glavnim predmetom a reformom iz 1963. formirano je Odeljenje za istoriju umetnosti.

Danas na Odeljenju za istoriju umetnosti postoje Seminar za uvodne studije istorije umetnosti, Seminar za studije muzeologije i heritologije, Seminar za studije istorije arhitekture, Seminar za studije srednjovekovne umetnosti, Seminar za studije umetnosti i vizuelne kulture novog veka i Seminar za studije moderne umetnosti.

Na Odeljenju se u okviru nastavnih programa izučava istorija umetnosti od antike do današnjih dana. Nastava je organizovana u okviru osnovnih, master i doktorskih studija a obuhvata predavanja, vežbe, seminare, praktičnu nastavu na terenu, rad sa mentorom, studijski istraživački rad, konsultacije, prezentacije i projekte.

Godina I - ispiti

 1. Uvod u istoriju umetnosti 1
 2. Istorija arhitekture 1
 3. Istorija umetnosti srpskih zemalja u srednjem veku 1
 4. Istorija umetnosti starog veka
 5. Opšta istorija umetnosti srednjeg veka 1
 6. Strani jezik 1 (engleski 1, italijanski 1, nemački 1, ruski 1, francuski 1, španski 1) - bira se jedan
 7. Uvod u istoriju umetnosti 2

Godina II - ispiti

 1. Istorija arhitekture 2
 2. Istorija evropske umetnosti novog doba 1
 3. Istorija moderne umetnosti 1
 4. Istorija umetnosti srpskih zemalja u srednjem veku 2
 5. Opšta istorija umetnosti srednjeg veka 2
 6. Srpska umetnost novog veka 1
 7. Strani jezik 2 (engleski 2, italijanski 2, nemački 2, ruski 2, francuski 2, španski 2) - bira se jedan

 

Godina III - ispiti

 1. Zaštita nasleđa
 2. Istorija evropske umetnosti novog doba 2
 3. Istorija moderne umetnosti 2
 4. Metodologija nauke o umetnosti
 5. Srpska umetnost novog veka 2

 

Godina IV - ispiti

 1. Muzeologija
 2. Predmet završnog rada
 3. Teorije u nauci o umetnosti
 4. Odbrana završnog rada

Izborni predmet I

 1. Organizacija studija istorije umetnosti
 

Izborni predmet II

 1. Arhitektura Vizantije i Balkanskih zemalja u poznom Srednjem veku.

Izborni predmet IV

 1. Urbanizacija u Rimskom periodu - Peregrini Civitasi; Naselja i edificija

Izborni predmet III

 1. Živopis Arilja i srpsko slikarstvo s kraja 13. veka
 2. Konstantin Veliki i umetnost njegovog doba
 3. Renesansna Venecija
 4. Srpska umetnost u 16. veku
 5. Interpretatio: Graeca; Romana; Orientalig Roma Christiana
 6. Andrej Rubljov u umetnosti istočnog hrišćanstva
 7. Antički kultovi i ikonografija
 8. Arhitektura i skulptura monumentalnih javnih objekata u Beogradu od 1918.do 1941.godine
 9. Arhitektura i skulptura monumentalnih javnih objekata u Beogradu od 1918. do 1941. godine
 10. Vizuelna kultura Balkana u 19. veku
 11. Društveni kanoni i njihova vizuelizacija u SAD pedesetih i šezdesetih godina XX veka
 12. Modernizam Ivana Tabakovića na jugoslovenskoj umetničkoj sceni 1929-1970
 13. Muzealnost i dokumentacijska mera
 14. Romanička arhitektura
 15. Umetnička delatnost Mihaila i Evtihija
 16. Hristofor Džefarović i vizuelna kultura Balkana sredinom XVIII veka

   
 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog