Prijemni.rs
MaturangStudentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Prijemni ispit i uslovi za upis - Filozofski fakultet - Beograd

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2023/2024 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Obaveštenje o sprovođenju prijemnog ispita i upisa na Filozofski fakultet akademske 2022/2023. godine

Važni datumi

  Datum Vreme Napomena
Prijava na konkurs Prijem dokumenata 22.6.2022. od 10.00 do 15.00 Kandidati prilikom prijavljivanja donose na uvid originalna  dokumenta, a predaju neoverene fotokopije dokumenata, koje se ne  vraćaju kandidatima.
Prijem dokumenata 23.6.2022. od 10.00 do 15.00
Prijem dokumenata 24.6.2022. od 10.00 do 13.00
Objavljivanje spiska 24.6.2022. do 20.00 Spisak sa brojem bodova iz srednje škole (maksimum 40 bodova) i  izraženim redosledom želja biće objavljen na oglasnoj tabli i internet  stranici Fakulteta.
Žalbe na broj bodova  iz srednje škole i redosled želja 25.6.2022. od 10.00 do 12.00 Žalbe se podnose na šalterima u prizemlju ili elektronskom poštom  na adresu student@f.bg.ac.rs.
Polaganje prijemnog ispita Raspored polaganja prijemnog ispita 27.6.2022. do 10.00 Veoma je važno da se kandidati pravovremeno obaveste u kojoj sali  polažu prijemni ispit. Raspored polaganja prijemnog ispita, biće  objavljen u prizemlju i na sajtu Fakulteta.
Test znanja / pismeni ispit 28.6.2022. 10.00 psihologija 13.00 druge studijske grupe
Test opšte informisanosti 29.6.2022. 10.00 psihologija 13.00 druge studijske grupe Vreme polaganja prijemnog ispita je 10.00 (ulazak u 9.45) za oblast psihologija a 13.00 (ulazak u 12.45) za oblast andragogija, arheologija,  etnologija i antropologija, istorija, istorija umetnosti, klasične  nauke, pedagogija, sociologija i filozofija. Promena termina  polaganja nije moguća. Na ispitu kandidati moraju imati listić sa prijavnim brojem koji su  dobili prilikom prijavljivanja na konkurs, plavu hemijsku olovku (ne  smeju se koristiti grafitne olovke, flomasteri i dr.) i ličnu kartu  ili pasoš.
Rezultati prijemnog ispita Objavljivanje spiska sa  brojem bodova sa prijemnog ispita 30.6.2022. do 18.00 Na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta, biće istaknut spisak  sa brojem bodova koji su kandidati stekli na prijemnom ispitu  (maksimum 60 bodova, po 30 za test znanja i test opšte informisanosti).
Žalbe na ostvaren broj bodova 1.7.2022. od 10.00 do 12.00 Kandidati koji smatraju da im broj bodova nije tačno utvrđen mogu  podneti žalbu na šalterima Odseka za studentska pitanja u prizemlju  Fakulteta uz naknadu od 400 dinara.
Uvid u testove 1.7.2022. od 12.00 do 15.00 Kandidati mogu ostvariti uvid u sopstvene testove u za to predviđenim  prostorijama, čiji će raspored biti istaknut na šalterima Odseka za  studentska pitanja i na sajtu Fakulteta. Komisije za žalbe će objaviti  izveštaj na sajtu Fakulteta istog dana do 20.00.
Telefonska prozivka  za kandidate sa afirmativnih lista 1.7.2022. u 16.00 Tokom prozivke kandidati će se izjasniti o korišćenju prava na upis na  osnovu programa afirmativnih mera. Prozivka se obavlja samo u slučaju  da se prijavi više kandidata od odobrenog broja mesta.
Utvrđivanje konačne rang-liste i objedinjene liste prioriteta za upis na javnoj prozivci Preliminarna rang-lista 4.7.2022. do 16.00 Preliminarna rang-lista i dve posebne preliminarne rang-liste za  kandidate koji su se opredelili za upis na osnovu afirmativnih mera, biće objavljene na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta.
Žalbe na  preliminarne rang liste do 6.7.2022. u 08.00 Žalbe na preliminarne rang-liste mogu se podneti u arhivi Fakulteta  i na portirnici Fakulteta u roku od 36 sati od objavljivanja a najkasnije  do 6.7.2022. u 08.00.
Rešenje po žalbama 6.7.2022. do 14.00 Komisija za upis će doneti rešenje po žalbama najkasnije do 14.00.
Žalbe dekanu do 7.7.2022. do 14.00 Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije do 7.7.2022. u  14.00, u arhivi Fakulteta i na portirnici Fakulteta.
Rešenje dekana 8.7.2022. do 14.00 Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 časa od prijema žalbe.
Konačna rang-lista do 9.7.2022. u 16.00 Konačna rang-lista sa ukupnim rezultatom svakog kandidata (zbir bodova  za uspeh u školi i bodova sa prijemnog ispita, maksimum 100 bodova)  biće objavljena na oglasnoj tabli i internet stranici Fakulteta. Na  listi će biti naznačeno koji kandidati mogu da se upišu u statusu  budžetskih studenata, a koji kao samofinansirajući.
Objedinjena lista  prioriteta za upis na prozivci do 9.7.2022. u 16.00 Kandidati koji su se našli „ispod crte“ će na Objedinjenoj listi  prioriteta za upis na prozivci biti rangirani na osnovu zbira bodova  iz srednje škole i sa prijemnog ispita, bez obzira na studijski program  za koji su se primarno prijavili i na izraženi redosled želja.
Upis na fakultet Upis 11.7.2022. od 10.00 do 14.00 Upis na prvu godinu studija biće obavljen na šalterima Odseka za  studentska pitanja u prizemlju Fakulteta. Kandidati ne moraju lično da  dođu na upis. Ako se kandidat koji je stekao pravo na upis ne upiše  do kraja termina za upis, odnosno 13.7.2022. u 12.00, Fakultet će  smatrati da je odustao od upisa.
Upis 12.7.2022. od 10.00 do 14.00
Upis 13.7.2022. od 10.00 do 12.00
Prva prozivka 13.7.2022. do 14.00 Prozivka za sticanje prava na upis na osnovu Objedinjene liste  prioriteta obaviće se od 14.00 u amfiteatru. Kandidati koji su se  našli na Objedinjenoj listi prioriteta i koji žele da se upišu na  Filozofski fakultet treba da u amfiteatar dođu 15 minuta ranije.
Upis po prozivnici 14.7.2022. od 10.00 do 13.00 Ako se kandidat koji je stekao pravo na upis po prozivci ne upiše do  kraja termina za upis, Fakultet će smatrati da je odustao od upisa.
Druga prozivka 14.7.2022. do 14.00 Ukoliko neki od kandidata odustane od upisa i nakon što je stekao to  pravo prozivkom, u amfiteatru će biti organizovana druga prozivka za  sticanje prava na upis na osnovu Objedinjene liste prioriteta.
Upis po drugoj prozivci 15.7.2022. od 10.00 do 12.00 Upis kandidata primljenih po drugoj prozivci obaviće se na šalterima  Odseka za studentska pitanja, u prizemlju Fakulteta.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog