Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Studijski program - Pedagogija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Pedagoške nauke,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: -

Gradovi: Kosovska Mitrovica

Svrha studijskog programa doktorskih studija Pedagogije je razvoj pedagoške nauke, kritičkog mišljenja i obrazovanje kadrova (doktora pedagoških nauka).

Oni će biti osposobljenida samostalno sprovode originalna i naučno relevantna istraživanja u oblasti vaspitanja i obrazovanja koja doprinose humanističkom razvoju društva i kritički procenjuju rezultate istraživanja u pedagogiji i drugim društveno-humanističkim naukama, uzimajući u obzir savremena naučna saznanja, društvene potrebe i kretanja.

Smisao i značaj studijskog programa ovih doktorskih studija sastoji se u osposobljavanju budućih doktora pedagoških nauka da samostalno realizuju različite vrste naučnih istraživanja u oblasti vaspitanja i obrazovanja, kao i da samostalno i kritički proučavaju različite teorijske koncepte i neposrednu praksu u vaspitanju i obrazovanju. Realizacija studijskog programa pedagogije treba da osposobi kandidate da mogu uspešno da implementiraju savremena naučna znanja u praksu neposrednog vaspitanja i obrazovanja u cilju njenog usavršavanja i osvaremenjivanja.

Stečena kompetencije svršenim studentima doktorskih studija pedagogije omogućavaju bavljenje:

teorijskim, empirijskim, istorijsko-pedagoškim, interdisciplinarnim i multidisciplinarnim istraživanjima u oblasti vaspitanja i obrazovanja;
naučnim-istraživačkim, nastavnim i drugim stručnim poslovima u oblasti vaspitanja i obrazovanja, kulture i socijalne delatnosti (škole na svim nivoima, instituti za pedagoška istraživanja, zavodi za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, visokoškolske ustanove, kulturno-prosvetne institucije, socijalne ustanove i izdavačke institucije);
prezentovanjem ostvarenih rezultata naučnoistraživačkog rada i usavršavanjem različitih oblika sistema i modela vaspitno-obrazovnog rada;
samostalnim naučnim usavršavanjem u oblasti metodologije pedagoških istraživanja i relevantnih pedagoških naučnih disciplina.


Studenti doktorskih studija pedagogije imaju mogućnost da svoja znanja iz pedagoških nauka stečena u toku osnovnih i master akademskih studija dopune rezultatima novih empirijskih istraživanja i produbljenijim teorijskim saznanjima iz oblast pedagoških i drugih društveno-humanističkih naučnih disciplina i tako kontinuirano usavršavaju svoje naučno-istraživačke i nastavne kompetencije.

Pedagogija kao društvena nauka usmerena je na naučno istraživanje pojava i problema u oblasti vaspitanja, obrazovanja, nastave, škola, uloge vaspitanja i obrazovanja u savremenom društvu, reformi sistema vaspitanja i obrazovanja, nastavnih programa i unapređivanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog i nastavnog rada. Rezultati naučnih istraživanja u oblasti vaspitanja i obrazovanja predstavljaju značajan doprinos humanizovanju savremenog društva i razvoju društveno-humanističkih naučnih disciplina.

Studijski program doktorskih studija pedagogije, usklađen je sa savremenim pravcima razvoja pedagogije i aktuelnim problemima pedagoške nauke kao naučne discipline. Osnovni cilj studijskog programa je osposobljavanje za teorijski, istraživački i praktični rad u oblasti pedagogije, praćenje savremenih tokova i kritičko sagledavanje promena u teoriji i praksi vaspitanja i obrazovanja, kompetentno procenjivanje njihovih efekata i značaja za razvoj ove delatnosti i sticanje najvišeg stepena akademskog obrazovanja – naučnog naziva doktora pedagoških nauka.

Iz ovako definisanog opšteg cilja izvedeni su i posebni ciljevi doktorskih studija pedagogije i to:

osposobljavanje za razumevanje i kritičko preispitivanje pedagoške nauke i vaspitanja i obrazovanja kao oblasti društvene prakse, osposobljavanje za kontekstualni i interdisciplinarni pristup u proučavanju pedagoških fenomena,
razvijanje sposobnosti za proučavanje praktičnih problema i razvijanje istraživačke radoznalosti, naučne otvorenosti i kritičkog stava prema teorijskim nalazima i rezultatima istraživanja, osposobljavanje za samostalno organizovanje i realizaciju naučnog istraživanja u domenu pedagoške nauke, razvijanje svesti o potrebi permanentnog profesionalnog razvoja i sticanje akademskih i profesionalnih veština neophodnih za popularizaciju pedagoške nauke i unapređivanje vaspitno-obrazovne prakse.

Dokumenti:

Raspored predmeta po semestrima
Knjige predmeta
Uverenje o akreditaciji
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog