Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Studijski program - Ruski jezik i književnost

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Lingvistika,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Kosovska Mitrovica

Program master akademskih studija traje jednu godinu, razdeljeno u 2 semestra. Student stiče ukupno 60 ESPB (30 po semestru).

Naučna oblast programa su filološke nauke koje pripadaju polju društveno-humanističkih nauka. Student koji završi ovaj studijski program stiče zvanje Diplomirani filolog rusista.

Svrha studijskog programa jeste da obezbedi sticanje naučnih i stručnih znanja i veština prema potrebama društva i projektovanom drštvenom razvoju, u skladu sa najvišim akademskim standardima. Ovaj studijski program, u kojem su objedinjene delatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačka delatnost, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja ima svrhu da osposobi studenta za prepoznatljive, društveno opravdane i korisne profesije i zanimanja koje su od opšte i fundamentalne važnosti za društveni razvoj.

Studijski program master akademskih studija ima svrhu da omogući studentu dalje usavršavanje u profesionalnim delatnostima za koje je osposobljen na osnovnim akademskim studijama iz ruskog jezika i književnosti. Student je takođe osposobljen za izradu diplomskog master rada, kao i za permanentno usavršavanje tokom života. Student stiče znanja neophodna za upis na doktorske studije.

Cilj master akademskih studija Ruski jezik i književnost jeste da, s osloncem na osnovne akademske studije, studentima omogući dalje usavršavanje u posebnim oblastima rusističke filologije, vezanim za uže naučne oblasti kao što su: ruski jezik i lingvistika, primenjena lingvistika i metodika nastave ruskog jezika, kao i ruska književnost i kultura.

Studentu je omogućeno da se izborom predmeta usavršava u pojedinim filološkim, jezičkim, primenjeno lingvističkim, metodičkim i književnim disciplinama te sferama profesionalnih delatnosti za koje je osposobljen na osnovnim akademskim studijama. Na taj način student se dalje usmerava i, prema sopstvenim interesovanjima, produbljuje akademska znanja i veštine.

Savlađivanjem studijskog programa master studija Ruski jezik i književnost student stiče sledeće kompentencije, koje su u funkciji kvalitetnog obavljanja stručne i naučne delatnosti:

  • poznavanje savremenih naučnih sistema u oblasti rusističke filologije (ruski jezik i lingvistika, ruska književnost);
  • poznavanje metodoloških principa filoloških, lingvističkih i književnih istraživanja, sposobnost primene filoloških, lingvističkih, književno-istorijskih metoda i postupaka u procesu istraživanja;puskin
  • sposobnost formulisanja osnovnih ciljeva i zadataka u naučnoj i praktičnoj delatnosti;
  • sposobnost ocenjivanja naučne i praktične vrednosti istraženih zadataka u oblasti rusistike;
  • sposobnost integrisanja stečenih akademskih znanja u procesu rešavanja složenih teorijskih i praktičnih problema;
  • sposobnost samostalne analize, interpretacije i predstavljanja rezultata naučnoistraživačkih i praktičnih radova;
  • sposobnost samostalnog bavljenja naučnoistraživačkim radom;
  • sposobnost samostalne analize i interpretacije tipova tekstova sa filološkog, lingvističkog i književnog aspekta;
  • sposobnost postavljanja i rešavanja problema i zadataka vezanih za upotrebu jezika u procesu obrazovanja, prevođenja i komunikacije.

Student takođe stiče sposobnost samostalnog obavljanja profesionalne delatnosti u procesu obrazovanja (nastava ruskog jezika i književnosti), u svim državnim i privatnim delatnostima gde se ukazuje potreba za prevodiocima ruskog jezika, kao i svim drugim državnim i privatnim delatnostima u kojima se ukazuje potreba za temeljnim poznavanjem ruskog jezika.

Šef katedre: prof. dr Mitra Reljić

Sekretar: lektor Suzana Stojković

Dokumenti:

Nastavni plan i program (akreditacija 2014. godine)
Knjige predmeta (akreditacija 2014. godine)
Uverenje o akreditaciji
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog