Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Studijski program - Ruski jezik i književnost

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Filologija,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: test znanja iz ruskog jezika i test znanja iz srpskog jezika

Vežbaj online: Srpski jezik i književnost, Ruski jezik,

Gradovi: Kosovska Mitrovica

Program osnovnih akademskih studija traje četiri godine, razdeljeno u 8 semestara. Student stiče ukupno 240 ESPB (60 po studijskoj godini, 30 po semestru). Naučna oblast programa su filološke nauke koje pripadaju polju društveno-humanističkih nauka. Student koji završi osnovne akademske studije iz oblasti ruskog jezika i književnosti osposobljen je za samostalni rad u nastavi ruskog kao stranog jezika, za prevodilački rad, kao i za druge delatnosti koje zahtevaju temeljno poznavanje ruskog jezika i književnosti i kultura ruskog govornog područja.

Završni program osnovnih studija takođe kvalifikuje studenta za nastavak i završetak diplomskih akademskih studija iz oblasti rusistike, za izradu diplomskog master rada, kao i za permanentno učenje tokom života. Aktivna nastava se ostvaruje kroz predavanja, vežbe, konsultacije, mentorski rad i slično, tj. kroz stalni kontakt studenata sa nastavnicima i saradnicima.

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Ruskog jezika i književnosti jeste da obezbedi sticanje naučnih i stručnih znanja i veština prema potrebama društva i projektovanom društvenom razvoju a u skladu sa najvišim akademskim standardima. Ovaj studijski program, u kojem su objedinjene delatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačka delatnost, kao komponente jedinstvenog procesa visokog obrazovanja, ima svrhu da osposobi studenta za prepoznatljive, društveno opravdane i korisne profesije i zanimanja koje su od opšte i fundamentalne važnosti za društveni razvoj.

Specifična svrha studijskog programa jeste i da obrazuje studente koji će nastaviti studije na diplomskim akademskim studijama master i na doktorskim studijama iz oblasti ruskog jezika i književnosti, pružanje bazičnih znanja i veština vezanih za ruski jezik, lingvistiku, lingvističke discipline, metodiku nastave ruskog jezika, književnost, književnu teoriju i kulturu.

Po završetku studijskog programa student treba da vlada akademskim znanjima i veštinama koje uključuju:

  • znanje ruskog jezika kao stranog na najvišem nivou;
  • znanje osnova struke i nauke obuhvaćenih pojmom studije Ruskog jezika i književnosti;
  • znanja nauke o jeziku, nauke o književnosti i kulture zemlje čiji se jezik uči;
  • znanje o prevođenju i same veštine prevođenja;
  • znanje o nastavi jezika i veštine nastave ruskog jezika kao stranog;
  • pedagoška i psihološka znanja.

Po završetku osnovnih akademskih studija iz oblasti ruskog jezika i književnosti očekuje se da je student u potpunosti ovladao osnovnim jezičkim veštinama, kako receptivnim tako i produktivnim, u upotrebi ruskog jezika kao stranog: čitanjem, pisanjem, slušanjem i govorom na nivou C2.

Na teorijskom planu očekuje se da je upoznat sa osnovama gramatike i fonetike ruskog jezika i da je u stanju da pravilno koristi sve gramatičke i fonološke strukture.

U okvirima nauke o jeziku, očekuje se da je student stekao detaljne uvide u razvoj lingvistike kao nauke i u njene pojedine oblasti koje se detaljnije obrađuju u okviru predmeta i kurseva predviđenih nastavnim planom i programom. Student je takođe osposobljen da samostalno koristi literaturu iz navedenih oblasti, kao i da postignuto znanje izlaže i brani na ruskom jeziku u pisanoj i u govornoj formi.

U okvirima metodike nastave ruskog kao stranog jezika, očekuje se da je student stekao detaljan uvid u složene procese inteligencije, mišljenja i učenja, kognitivnog razvoja, u pedagošku psihologiju, pedagoške principe i nastavne metode. Očekuje se takođe da je student i praktično pokazao svoje nastavne i pedagoške sposobnosti tokom hospitovanja i realizacije oglednog ispitnog časa

U okvirima nauke o književnosti očekuje se da je student stekao detaljan uvid u istoriju i teoriju književnosti na ruskom govornom području, u njene žanrovske i tematske okvire, da je stekao uvid u književnu tradiciju ruskog govornog područja, kao i u novije tokove i tendencije književnog stvaranja na ruskom jeziku. Takođe se očekuje da je student osposobljen da samostalno koristi relevantnu literaturu iz oblasti književnih nauka, kao i da postignuto teorijsko znanje i poznavanje književnih dela iskazuje na ruskom jeziku u pisanoj i govornoj formi.

U okviru proučavanja istorije i kulture, očekuje se da je student stekao osnovna saznanja o istorijskom razvoju, društvenim i kulturnim specifičnostima Ruske Federacije.

 

Preuzmite raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija

 

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog