Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Studijski program - Sociologija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Sociologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: -

Gradovi: Kosovska Mitrovica

Master akademske studije sociologije usmerene su na sticanje znanja i razvijanje sposobnosti i veština neophodnih za samostalan stručni i naučno-istraživački rad sociologa u različitim oblastima, kao i za dalje obrazovanje i permanentno stručno usavršavanje.

Ciljevi master akademskih studija sociologije jesu: dublje i celovitije sagledavanje teorijskih i metodoloških znanja iz određene oblasti sociologije i njene povezanosti sa srodnim disciplinama; osposobljavanje za kritičko promišljanje društvenih pojava, kroz teorijsku analizu i operativno zaključivanje; osposobljavanje za samostalno koncipiranje i izvođenje naučnih i primenjenih istraživačkih projekata u određenoj oblasti sociologije; sticanje odgovarajućih naučnih, stručnih i praktičnih znanja za profesionalno i inovativno delovanje master sociologa u različitim oblastima društvenog života; osposobljavanje i priprema za doktorske studije.

Savladavanjem programa master akademskih studija sociologije student stiče sledeće opšte sposobnosti: samostalne kritičke analize društvenih pojava, koncipiranja mogućih pravaca u rešavanju društvenih problema i procene njihovih posledica; samostalnog izbora i primene metoda i postupaka u procesu istraživanja društvene stvarnosti; stručne ekspertize u istraživačkoj i savetodavnoj praksi; ostvarivanja komunikacione saradnje sa međunarodnim naučnim i stručnim institucijama.

Savladavanjem master akademskih studija sociologije student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti: temeljnog poznavanja i razumevanja određene oblasti sociologije i specifičnih društvenih problema; temeljnog poznavanja specifičnih pristupa i metoda u istraživanju određene društvene oblasti; stručne ekspertize u rešavanju konkretnih društvenih i istraživačkih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka.

Šef katedre: prof. dr Olivera Marković Savić

Sekretar: asistent Nikola Živić

Dokumenti

Nastavni plan i program (akreditacija 2014. godine)
Knjige predmeta (akreditacija 2014. godine)
Uverenje o akreditaciji
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog