Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Studijski program - Sociologija

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Sociologija,

Vrste studija: Akademske

Na prijemnom se polaže: test znanja iz sociologije i test opšte informisanosti

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost, Sociologija,

Gradovi: Kosovska Mitrovica

Osnovne akademske studije sociologije usmerene su na sticanje znanja i razvijanje sposobnosti i veština neophodnih za profesionalni rad sociologa u različitim oblastima, kao i za dalje obrazovanje i permanentno stručno usavršavanje. Ciljevi osnovnih akademskih studija sociologije jesu: ovladavanje osnovnim pojmovima iz sociologije i srodnih disciplina; osposobljavanje za razumevanje društvenih pojava u svetlu klasičnih i savremenih socioloških teorija i koncepcija; osposobljavanje da se opišu najvažnije društvene pojave i problemi, da se klasifikuju i povežu sa srodnim problemima i pojavama; specijalizacija i produbljivanje znanja iz posebnih oblasti sociologije (socioloških disciplina); osposobljavanje za kritičko i kontekstualno sagledavanje procesa i aktera funkcionisanja društva i društvenih promena; ovladavanje osnovnim metodama koje se primenjuju u društvenim naukama i, posebno, sociologiji; osposobljavanje za samostalno proširivanje svojih znanja i prenošenje drugima.

Predmeti su podeljeni četiri grupe, i to: opšte-obrazovni, teorijsko-metodološki, naučno-stručni i stručno-aplikativni. Jedan broj predmeta je obavezan, dok na svakoj godini studija postoje blokovi izbornih predmeta, između kojih student bira po jedan.

Savladavanjem studijskog programa sociologije student stiče sledeće opšte sposobnosti: analize i sinteze društvenih pojava, kao i predviđanja rešenja društvenih problema i njihovih posledica; ovladavanja metodama, postupcima i procesima istraživanja društvene stvarnosti; razvoja kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa društvenoj stvarnosti; primene znanja u istraživačkoj, pedagoškoj i savetodavnoj praksi; razvoja komunikacionih sposobnosti i saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem; profesionalnu etiku. Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti: temeljnog poznavanja i razumevanja sociologije kao naučne discipline; rešavanja konkretnih društvenih i istraživačkih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka i znanja potrebna da se zaključci prezentuju stručnoj i naučnoj javnosti; povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti sociologije i srodnih disciplina i njihove primene; praćenja i primene novina u struci; razvoja veština i spretnosti u upotrebi znanja u oblasti sociologije; upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima u oblasti sociologije.

 

Preuzmite raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog