Prijemni.rs
MaturangStudentski domovi

 • Studentski centar Priština - Kosovska Mitrovica Džona Kenedija 6, 38220 Kosovska Mitrovica

Prijemni ispit i uslovi za upis - Filozofski fakultet - Kosovska Mitrovica

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2023/2024 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH  I MASTER AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI – DRUGI UPISNI ROK

VODIČ za upis na studije i Informator Filozofskog fakulteta.

Opšti uslovi upisa na Fakultet

U prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koji pokažu odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu.

Prijava na konkurs

Prilikom prijave na konkurs kandidati daju na uvid originalna dokumenta i DOSTAVLJAJU KOPIJE sledećih dokumenata:

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Svedočanstva svih razreda prethodno završene srednje škole (četiri),
 • Diplomu o završnom ispitu,
 • Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Način izbora kandidata

Utvrđivanje redosleda kandidata za upis na Fakultet obavlja se na osnovu rezultata pokazanih na prijemnom ispitu i opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir svih prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu pomnožen sa 2 (dva).

Uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na prijemnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 60 bodova.

Kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojio 1, 2, ili 3. mesto na republičkom takmičenju koje je organizovalo nadležno ministarstvo ili stručna asocijacija, a takmičenje uvršteno u kalendar rada nadležnog ministarstva iz predmeta koji je uključen u prijemni ispit, kandidatu se prijemni ispit vrednuje maksimalnim brojem bodova.

Ako se kandidati primljeni po konkursu ne upišu u predviđenom roku, smatraće se da su odustali, pa će se, u roku naznačenom u konkursu, umesto njih upisati odgovarajući broj drugih kandidata, prema redosledu na rang listi.

Prijemni ispit

Kandidati polažu prijemni ispit u formi objedinjenog testa znanja.
Svi kandidati polažu objedinjeni test, bez obzira na broj prijavljenih.

Objedinjeni test znanja nosi ukupno 60 bodova na osnovu pitanja iz oblasti jezika, književnosti, kulture (srpski, engleski, ruski), filozofije, pedagogije, sociologije, psihologije, istorije i istorije umetnosti.

U zavisnosti od studijskog programa za koji se opredeljuju, kandidati polažu odgovarajući prijemni ispit:

 • Srpski jezik i književnost – pismeni i usmeni
 • Srpska književnost i jezik – pismeni i usmeni
 • Istorija – test znanja iz istorije i test opšte informisanosti
 • Pedagogija – test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti
 • Psihologija – test znanja iz psihologije i test opšte informisanosti
 • Sociologija – test znanja iz sociologije i test opšte informisanosti
 • Filozofija – test znanja iz filozofije i test opšte informisanosti
 • Istorija umetnosti – test znanja iz istorije civilizacije i istorije umetnosti, i test opšte informisanosti
 • Engleski jezik i književnost – engleski jezik (pismeni) i srpski jezik (pismeni)
 • Ruski jezik i književnost – ruski jezik (pismeni) i srpski jezik (pismeni)

Nakon prijemnog ispita, po isticanju preliminarne rang liste sačinjene na osnovu ukupnog broja bodova (uspeh i objedinjeni test znanja) kandidati su u obavezi da prisustvuju upisnoj prozivci.

Na upisnoj prozivci, po prozivanju imena i prezimena, kandidat potvrđuje prethodno navedenu upisnu želju ili se prijavljuje za neko od slobodnih mesta na drugim studijskim programima.

Kandidat mora lično prisustvovati upisnoj prozivci. U slučaju da kandidat nije prisutan neće biti upisan i njegovo mesto biće stavljeno na raspolaganje drugim zainteresovanim kandidatima.

Kandidat je u obavezi da na prijemni ispit i upisnu prozivku ponese identifikacioni dokument.
Nakon ispitne prozivke kandidat se upisuje na studijski program.


Upis na Fakultet

Kandidati koji steknu pravo da se upišu na Fakultet podnose:

 • Originalna dokumenta (četiri svedočanstva, diplomu, izvod iz knjige rođenih),
 • Dva obrasca ŠV-20 (skriptarnica Fakulteta),
 • Indeks (skriptarnica Fakulteta),
 • Dve fotografije formata 4,5 x3,5 cm,
 • Dokaz o uplati naknade za studije 3000 dinara + I rata školarine za samofinansirajuće studente.

Molimo buduće studente da pre upisa na Fakultet urade najmanje dve overene kopije originalnih dokumenata, jer će im u toku studija trebati.


Zaštita prava učesnika na konkursu

Kandidat koji je nezadovoljan utvrđenim redosledom ima pravo prigovora. Prigovor se podnosi Komisiji u roku od 24 sata od dana objavljivanja liste. Komisija je dužna da donese odluku u roku od 24 sata.

Više o uslovima upisa pogledajte ovde.

 

 

 

 

Srpska kjiževnost i jezik
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog