Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Filologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Ruski jezik, Francuski jezik, Nemački jezik, Engleski jezik,

Gradovi: Novi Sad

Novoakreditovani studijski program Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom omogućuje studentima da na visokom nivou upoznaju ne samo jedan jezik i kulturu, već dva, kombinujući dva akreditovana studijska programa sa ravnopravnim opterećenjem na studijama programa Engleski jezik i književnost sa jedne, i Francuski, Nemački ili Ruski jezik i književnost, sa druge strane.

Student koji završi osnovne akademske dvopredmetne studije Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom osposobljen je za samostalan rad u sledećim oblastima: prevođenje (pismeno, usmeno, stručno, književno) sa maternjeg jezika na dva strana jezika i sa dva strana jezika na maternji; naučno-istraživački rad u oblastima nauke o jeziku, književnosti i kulturi; rad u delatnostima u sferi privrede, ekonomije, kulture i medija koje zahtevaju temeljno poznavanje jezika, književnosti i kulture. Student je takođe osposobljen za nastavak i završetak masterskih akademskih studija iz oblasti stranih filologija, lingvistike, studija prevođenja, kao i za permanentno učenje tokom života.

 

Upis

Upis na studijski program Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom:

Na dvopredmetne studije Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom mogu se upisati kandidati koji su položili prijemni ispit na studijskoj grupi Engleski jezik i književnost i na drugoj grupi za stranu filologiju (Francuski jezik i književnost, Nemački jezik i književnost, odnosno, Ruski jezik i književnost) Filozofskog fakulteta u Novom Sadu prema programu za polaganje prijemnog ispita na stranom jeziku. Detaljni podaci o sadržaju i formi prijemnih ispita, kao i o preporučenoj literaturi, nalaze se na internet stranici Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Kandidati prilikom prijave za polaganje prijemnog ispita navode da se prijavljuju za dvopredmetnu studijsku grupu, a rang lista za upis na dvopredmetnu studijsku grupu formira se uzimanjem prosečnog broja bodova postignutih na oba prijemna ispita. Ukoliko se kandidat ne kvalifikuje za upis na dvopredmetne studije Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom, biće rangiran na listama obeju filoloških grupa na koje se prijavio.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog