Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju)

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2020/2021 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju svi kandidati sa prethodno završenom srednjom školom (četvrti stepen stručnosti). Na fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi.

Svi kandidati koji se upisuju na prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit. Prijemni ispit na Fakultetu sprovodi se u obliku pisanog rada. Njegov prvi deo predstavlja Test sklonosti ka ekonomiji, a drugi deo je kratko motivaciono pismo.

Obaveštavamo buduće studente da sve visokoškolske institucije Univerziteta „Džon Nezbit“ priznaju položen prijemni ispit sa srodnih fakulteta drugih univerziteta u Republici Srbiji.

Radi priznavanja položenog prijemnog ispita na drugim fakultetima, neophodno je, uz ostalu dokumentaciju, priložiti i Potvrdu o položenom prijemnom ispitu, uz pisanu molbu za priznavanje prijemnog ispita.

 

Poeni potrebni za upis

  • Maksimalan ukupan broj poena koje kandidat može da osvoji je 100.
  • Maksimalan broj poena koje kandidat nosi iz srednje škole je 40.
  • Maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji na prijemnom ispitu je 60.
  • Minimalan ukupan broj poena koje kandidat mora da ostvari za upis je 60 poena.

 

Dokumenta koja je potrebno priložiti kao preduslov za polaganje prijemnog ispita su:

  •  Diploma o završenoj srednjoj škol
  •  Četiri svedočanstva završene srednje škole
  • Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest meseci)

Dokumenta mogu da budu originali ili overene fotokopije ne starije od šest meseci.

Kandidat koji je ostvario pravo na upis na studije podnosi sledeća dokumenta pri upisu:

  •  2 fotografije za indeks
  • Indeks
  • 2 ŠV obrasca koja obezbeđuje univerzitet

 

Informacije i prijavljivanje na telefon 011/220 30 29 i 011/214 54 64


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: