Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Građevinski fakultet u Beogradu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Opšti uslovi

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

 

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija polažu prijemni ispit iz matematike.

Kandidati koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda osvojili jednu od prve tri pojedinačne nagrade na republičkom takmičenju iz matematike koje organizuje Ministarstvo prosvete ili na međunarodnom takmičenju iz matematike oslobađaju se polaganja prijemnog ispita i priznaje im se maksimalan broj bodova koji se može osvojiti na prijemnom ispitu (60 bodova). 

 

Upis

Konačna rang lista je osnova za upis kandidata. Upis se obavlja isključivo u unapred istaknutim terminima.

 

Dokumenta potrebna za upis

 • overene fotokopije dokumenata i orginalna dokumenta na uvid
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • jedan popunjen obrazac ŠV-20 (preuzmi) ŠV obrazac - spisak zanimanja
 • popunjen indeks (kupuje se u skriptarnici 'Akademska misao' na GF, prostorija 115)
 • dve fotografije 3,5 × 4,5 cm (jedna za indeks - ne lepiti foliju preko slike, druga za prijavni list 'ŠV 20')
 • uplatnica u iznosu 100,00 din, svrha uplate TAKSA za Univerzitetski centar za razvoj karijere i savetovanje studenata na račun Građevinskog fakulteta broj 840-1437666-41 sa pozivom na broj 90048 
 • osiguranje u iznosu 300,00 din. u gotovini
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente; uplata se može izvršiti u
 • tri rate na račun Građevinskog fakulteta broj 840-1437666-41 sa pozivom na broj 90048, i to:
  1. prva rata u iznosu od 40.000,00 dinara pri upisu
  2. druga rata u iznosu od 30.000,00 dinara
  3. treća rata u iznosu od 30.000,00 dinara

Komplet obrazaca neophodnih za upis (obrasci ŠV-20, indeks) može se kupiti u knjižari na fakultetu.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: