Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Građevinski fakultet u Subotici

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

 


Na studijskim programima Građevinarstvo i Geodezija ostalo je još slobodnih budžetskih mesta. Prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita će se održati 11. i 12. 7, u periodu od 9 do 13 časova. Učenicima koji su položili prijemni ispit iz matematike na nekom fakultetu u Srbiji, uz potvrdu da su ga položili, prijemni ispit biće priznat. Više informacija u studentskoj službi fakulteta, tel.: 024/554-300.

PRIPREMNA NASTAVA JE BESPLATNA ZA SVE MATURANTE!

Kandidati kojima je potreban smeštaj mogu da se prijave za boravak u studentskom domu po ceni od 809 din/noć (prijava smeštaja, upravnik doma, 064/222 13 50)

Opšti uslovi

Na osnovne akademske studije se mogu upisati kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz matematike, koji se može polagati na srpskom i mađarskom jeziku.

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda kandidata na rang listi: prosek ocena iz srednje škole i osvojen broj bodova na prijemnom ispitu.

 

Prijava kandidata

Dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata:

 • diploma srednje škole i fotokopija diplome
 • svedočanstvo za svaki razred i fotokopije svedočanstava,
 • lična karta (koja se podnosi na uvid) i kopija lične karte, u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu
 • uplatnica za polaganje prijemnog ispita.

Kod prijave na konkurs podnose se originalna dokumenta na uvid (i vraćaju se) a fotokopije se zadržavaju.

 

Upis

Na upis se donose:

 • lična karta (koja se podnosi na uvid)
 • original diploma i svedočanstva za sva četiri razreda srednje škole,
 • dve fotografije (4,5 cm h 3,5 cm)
 • dokaz o uplati troškova upisa (uplatnica).

 

Novčane naknade i školarina

 • za polaganje prijemnog ispita - 2.200, 00 din.
 • za upis - 6.000, 00 din.

Školarina za državljane Republike Srbije iznosi 72.000,00 dinara, dok školarina za strance iznosi 1.500 EUR.

Žiro račun Građevinskog fakulteta u Subotici: 840-1233666-68

 

Upis stranih državljana 

Dodatna dokumentacija koja se podnosi prilikom prijavljivanja kandidata: 

 • nostrifikovana diploma
 • poznavanje jezika
 • zdrastveno osiguranje
 • školarina 1.500 €

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: