Prijemni.rs
Maturang
  • Studiranje u inostranstvu


Posrednici pri odlasku na studije u inostranstvo:


Studije u inostranstvuIako ni u kom slučaju nije namera prijemni.rs portala da podržava tzv. odliv mozgova, smatramo da može biti od koristi mladim ljudima da kompletno ili delimično studije završe u inostranstvu i steknu dragoceno međunarodno iskustvo. Naravno, mi bismo voleli da se nakon toga i vrate u svoju zemlju i to znanje iskoriste za profesionalni napredak ovde. Međutim, na svakome je da odabere svoj put. Kako bismo vam barem malo taj put olakšali iznećemo ovde neke od informacija vezane za studiranje u inostranstvu.

Brojna iskustva nam pokazuju da studije na inostranim univerzitetima više nisu nedostižne. Poslednjih godina sve više mladih iz naše zemlje se odlučuje na takav korak, smatrajući da će školovanje na nekom od uglednih univerziteta u Evropi i svetu svakako doprineti njihovom budućem profesionalnom razvoju. Takođe, još jedan od razloga za takvu odluku je veća i raznolikija ponuda studijskih kurseva, kao i popularnost novijih profesija koje su kod nas još uvek u razvoju.

Ukoliko se odlučite za studije u inostranstvu naoružajte se strpljenjem. Predstoji vam izbor studijskog kursa, eventualno dobijanje vize, polaganje prijemnog ispita i upis. Prilikom donošenja odluke o nastavku studija na nekom od univerziteta u inostranstvu, treba obratiti pažnju na sledeće:

1. Upisni rokovi:

Mnogi fakulteti u inostranstvu ne vrše upis kada i fakulteti u Srbiji. Na primer, fakulteti primaju prijave gotovo godinu dana unapred. Ovo je posebno slučaj kada se dodeljuju stipendije, budući da je za selekciju kandidata na međunarodnom nivou, potrebno vreme. Na pojedinim fakultetima studiranje je koncipirano semestralno, pa školska godina može početi na proleće i na jesen. Ovo je najčešće slučaj kod postdiplomskih studija ili istraživačkih projekata. Da biste se informisali na najbolji mogući način, i iz prve ruke saznali o konkretnim uslovima za upis na univerzitet/fakultet koji vas interesuje predlažemo vam da posetite njegov sajt.

2. Znanje stranog jezika:

Najčešće će vam za upis biti neophodna adekvatna potvrda o znanju stranog jezika ili o položenim stručnim testovima za određenu vrstu studija. Ovi testovi su uvek navedeni u uslovima konkursa. Više informacija o ovakvim testovima i diplomama možete pronaći u rubrici Saveti za polaganje prijemnog.

3. Priznavanje diplome ili ispita sa domaćih fakulteta:

S obzirom na to da Srbija i dalje nije u potpunosti implementirala sistem Bolonjske deklaracije, ne postoji adekvatan način da proverite koji ispiti se priznaju na univerzitetu koji vas interesuje. Treba da se obratite fakultetu u inostranstvu sa ovim pitanjem i spiskom položenih ispita.

Najčešće će vam biti potreban kompletan nastavni plan i program studija kako bi ga uporedili sa sopstvenim. Sa dubljom implementacijom Bolonjske deklaracije i sistema bodovanja ispita, uspostaviće se i bolja uporedivost ispita koji se polažu na domaćim i stranim fakultetima, pa će i ova celokupna procedura biti jednostavnija.

4. Finansiranje studija

Finansiranje studija Studije u inostranstvu nisu jeftine i visina školarine varira u zavisnosti od univerziteta ili koledža. Trebalo bi da znate da visina školarine ne garantuje i kvalitet samih studija. Stipendije koje dodeljuju fakulteti mogu biti delimične (pokrivaju samo troškove studija, ne i troškove boravka) i potpune (pokriveni su svi troškovi studija, smeštaja hrane, prevoza..). Pre prijavljivanja, pogledajte dobro da li ispunjavate uslove konkursa (akademski uspeh, vannastavne aktivnosti, posebne veštine, socijalni status). Univerziteti se takmiče za najbolje studente i ne žele da dođu u situaciju da odličan kandidat ne prihvati njihovu ponudu iz finansijskih razloga. Zbog toga je svakom studentu koji je primljen na master ili doktorske studije, pored mogućnosti za dobijanje stupendije, omogućeno i finansiranje kao asistentu (TA) ili mladom istraživaču (RA).

Asistent (teaching assistant, TA): status asistenta podrazumeva rad u nastavi određeni broj sati. Školarina koju vam plaća Univerzitet dovoljna je za skromni studentski život, a pritom imate dovoljno vremena da se bavite sopstvenim istraživanjima i pohađate nastavu.

Mladi istraživač (research assistant, RA): školarinu vam plaća mentor (pri izboru mentora obratite pažnju na to kako finansira svoje studente i izaberite profesora koji može platiti vaš rad). Ovo je kvalitetniji način finansiranja od rada u nastavi jer se potpuno možete posvetiti svom istraživanju.

Alternativni izvori finansijskih sredstava za školovanje uključuju i razne dobrotvorne fondacije i zadužbine, državne fondove, fondove velikih kompanija, strane ambasade i neprofitne organizacije.

Stipendije
O mogućnostima stipendiranja predlažemo da se informišete na sajtovima konkretnih fakulteta koji te interesuju. Postoje različite studentske stipendije koje su dostupne studentima, ne samo državne stipendije, poput najpoznatije stipendije za nadarene studente.

5. Korisni saveti:

Kako biste se što bolje pripremili i upoznali sa načinom života, običajima zemlje u kojoj želite da nastavite školovanje, predlažemo vam da posetite sajtove udruženja i organizacija koje se bave razmenom studenata, ambasada i kulturnih centara. Saznajte više o troškovima života studenata u zemlji u kojoj planirate da nastavite kolovanje. Na ovim sajtovima možete pronaći mnoštvo korisnih informacija koje će vam pomoći da se na najbolji način i u najkraćem periodu prilagodite novoj sredini (informacije u vezi sa smeštajem, stipendijama, upisnom procedurom, studentskim životom, izdavanjem viza, studijskim programima). Kao pomoć pri snalaženju u zemlji gde se odabrani fakultet nalazi, može vam po moći i saveti studenata iz inostranstva koja se nalaze u okviru ove rubrike.