Prijemni.rs
Maturang
Studijski program - Tehničar za kompjutersko upravljanje

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Mašinstvo,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Tehničar za kompjutersko upravljanje upravlja obradnim procesima savremenih, kompjuterski upravljanih mašina – CNC mašina , kojima se vrši obrada metala ili drugih materijala. Izrađuje geometrijski model mašinskog dela na kompjuteru i na osnovu njega programira – pravi program potreban za obradu na CNC mašini. Ovaj profil zahteva određenu kreativnost i veštinu. Učenici na časovima praktične nastave izrađuju veliki broj programa za obradu na CNC mašinama, a takođe i veliki broj crteža i modela na kompjuteru – modeliranje.

Tehničar za kompjutersko upravljanje po stečenom obrazovanju osposobljen je za:

  • Proces organizacije rada CNC mašina;
  • Razradu tehnoloških postupaka izrade delova CNC mašina;
  • Primenu alata i pribora za proces proizvodnje;
  • Primenu automatizacije u procesu proizvodnje;
  • Sticanje znanja o strukturi fleksibilnih automatizovanih sistema;
  • Dosledno korišćenje JUS-a i pravilnu upotrebu stručne literature;
  • Osećaj tačnosti, urednosti, ekonomičnosti i odgovornosti pri radu koje su neophodne za konstruisanje;
  • Primenu različitih mernih metoda koje se koriste u tehničkoj praksi;
  • Primenu različitih mernih sredstava za merenje i kontrolisanje dimenzije, položaja i oblika, kao i kvaliteta obrađene površine;
  • Aktivno korišćenje računara prilikom izrade proračuna i tehničke dokumentacije.

Nastava se odvija u učionicama i posebno specijalizovanim kabinetima za praktičnu nastavu. Učionice i kabineti su opremljeni projektorima, a u kabinetu za predmet „Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija“ je i interaktivna tabla. Na kraju školovanja, praktična nastava se obavlja u jednoj od firmi u okolini, koja se bave oblašću za koju se naši učenici školuju.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog