Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Prijemni ispit i uslovi za upis - Mašinski fakultet u Nišu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Konačne rang liste za upis na osnovne akademske studije u školskoj 2020/21.god. na Mašinskom fakultetu u Nišu (prvi konkursni rok):

Inženjerski menadžment

Mašinsko inženjerstvo

Mašinsko inženjerstvo - afirmativne mere

Opšti uslovi

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija i strukovnih studija mogu konkurisati kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu polažu prijemni ispit iz predmeta Matematika

Za polaganje prijemnog ispita Mašinski fakultet u Nišu organizuje besplatnu pripremnu nastavu iz predmeta Matematika.

 

Prijava na konkurs za upis

Kandidati prilikom prijave na konkurs, uz prijavni list koji se dobija na šalterima studentske službe, podnose na uvid orginalna dokumenta i:

 • overena svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • overenu diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
 • overenu fotokopiju lične karte ili formular očitane elektronske lične karte,
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. 

Visina naknade troškova za polaganje prijemnog ispita iznosi 3.500,00 dinara. Uplata se može izvršiti na tekući račun broj 840-1745666-63 (svrha uplate „Naknada za polaganje prijemnog ispita“, poziv na broj 742321001). Uplata naknade se može izvršiti i na blagajni fakulteta prilikom prijave. 

Pripremna nastava
U cilju postizanja boljih rezultata na prijemnom ispitu, Mašinski fakultet u Nišu organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita za upis na Osnovne akademske studije studijskih programa Mašinsko inženjerstvo i Inženjerski menadžment u šk.2019/20.god. i to u sledećim terminima:

Petkom, 31.maja, 7.juna i 14.juna 2019.god. od 1400 do 1700 časova
Svakog dana u periodu 17.-21.juna 2019.god. 1000 do 1300 časova
Prethodna prijava za nastavu nije potrebna već će se kandidati prijavljivati prilikom prvog dolaska u nekom od termina.

Pripremna nastava će se održavati u nekom od amfiteatara Mašinskog fakulteta u Nišu, u prizemlju zgrade na adresi Aleksandra Medvedeva 14.

Pripremnu nastavu mogu da pohađaju svi kandidati za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija na studijskim programima Mašinsko inženjerstvo i Inženjerski menadžment.

Rangiranje

Na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti od 16 do 40 bodova. Na prijemnom ispitu kandidat može ostvariti od 0 do 60 bodova. Kandidat je položio prijemni ispit (i time stekao pravo na rangiranje za upis) ukoliko je na prijemnom ispitu osvojio najmanje 14 bodova. 

Kandidati koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS iz matematike, informatike i ostalih disciplina od značaja za studiranje tehnike, odnosno na međunarodnim takmičenjima iz matematike, informatike i ostalih disciplina od značaja za studiranje tehnike, ne polažu prijemni ispit već po tom osnovu stiču maksimalni broj bodova sa prijemnog ispita. Takođe, pobednici disciplina u odgovarajućim takmičenjima srednjih mašinskih škola na regionalnom nivou po tom osnovu dobijaju maksimalno 30 bodova.

 

Upis i školarina

Kandidat koji je stekao uslov za upis na fakultet podnosi sledeća dokumenta:

 • overene fotokopije svedočanstva i diploma srednje škole (ukoliko je prilikom prijave kandidat podneo fotokopije)
 • kopiju lične karte ili formular očitane elektronske lične karte
 • dva obrasca ŠV-20 za školsku 2016/17 godinu
 • dve fotografije (4,5*3,5)
 • dokaz o uplati naknade za studente koji se sami finansiraju (školarina se može izmiriti u najviše osam jednakih mesečnih rata, od čega se prva rata uplaćuje prilikom upisa)
 • priznanicu na ime naknade troškova za upis i osiguranje u iznosu od 2.500,00 dinara (u visinu naknade uključena je i cena indeksa); uplata na ž.r. 840-1745666-63 (svrha uplate "Naknada za upis", poziv na broj 742321001)

Školarina za samofinansirajuće studente na studijskom programu Mašinsko inženjerstvo iznosi 45.000,00 dinara, a za samofinansirajuće studente na studijskom programu Inženjerski menadžment 60.000,00 dinara. 

Školarina za studente strane državljane iznosi 2.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti. 
Vesti o studiranju

 • Šta radi marketing menadžer? Šta radi marketing menadžer?
  Marketing spada u jednu od oblasti menadžmenta, a marketing menadžer je osoba koja upravlja poslovnim procesima u oblasti marketinga, odnosno obavlja niz aktivnosti koje imaju veze sa proizvodom (uslugom), cenom,…
  14.05.2021

 • Tehnički fakultet u Boru – Konkurs za upis studenata Tehnički fakultet u Boru – Konkurs za upis studenata
  Objavljen je Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školskoj 2021/2022. godini. Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 23, 24, 25. i 26. juna 2021. godine…
  12.05.2021

 • International School – Open Day International School – Open Day
  Sjajne vesti za sve učenike i njihove roditelje: 15. maja u 11 časova International School otvara svoja vrata svima koji žele da iz prve ruke saznaju kako izgleda sveobuhvatno savremeno…
  12.05.2021

Saveti za polaganje prijemnog