Preuzmi Maturang aplikaciju


Opšte informacije - Matematički fakultet

Math is like love - a simple idea

but it can get complicated

Matematički fakultet

Aktuelnosti

Matematički fakultet želi svima srećnu i uspešnu godinu!

Pripremna nastava na Matematičkom fakultetu

Drugi ciklus PN počinje u martu 2019. godine, a prijave će biti otvorene u februaru 2019. godine.

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem podataka u onlajn-formularu na sajtu pripremne nastave.

Sva pitanja slati na: pripremna@matf.bg.ac.rs

Sve ostale važne informacije nalaze se na sajtu pripremne nastave: http://pripremna.matf.bg.ac.rs/

Istorijat

20. decembrа 1873. godine nа Velikoj školi je osnovаnа prvа Kаtedrа zа mаtemаtiku nа tаdаšnjem prirodno-mаtemаtičkom odseku Filozofskog fаkuletа. Ovаj dаtum Mаtemаtički fаkultet obeležаvа kаo Dаn Fаkuletа.

Više od 6000 diplomiranih matematičara, više od 700 magistara, brojni specijalizanti i više od 400 doktora nauka, koji zauzimaju značajna mesta u brojnim institucijama, državnim službama, naučnoistraživačkim institucijama, kompanijama i školama kako u zemlji, tako i u inostranstvu pokazatelji su kvaliteta po kojem je Matematički fakultet najprepoznatljiviji, a iz reda nastavnika ovog Fakulteta dosad je birano deset članova Srpske akademije nauka i umetnosti.

 

Opis osnovnih studija, broj studijskih programa

Na Matematičkom fakultetu postoje 3 ciklusa studija:

 • Osnovne akademske studije, 240 ESPB
 • Master akademske studije, 60 ESPB
 • Doktorske studije, 180 ESPB

Nastava je organizovana u okviru tri studijska programa:

Matematika (4+1) sa modulima:

 •   Teorijska matematika i primene
 •   Primenjena matematika
 •   Statistika, aktuarska i finansijska matematika
 •   Računarstvo i informatika
 •   Profesor matematike i računarstva
 •   Astronomija

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani matematičar.

Informatika (4+1)

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani informatičar  

Astronomija i astrofizika (4+1) sa modulima:

 •   Astroinformatika
 •   Računarska mehanika i astrodinamika
 •   Astrofizika

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani astronom.

Za buduće studente.


Gde mogu da se zaposlim? Šta mogu da radim?

Sa diplomom Matematičkog fakulteta možete da se zaposlite u bilo kojoj oblasti poslovanja, ali ono što posebno valja istaći jeste da su naši studenti već na nižim godinama studija veoma traženi i angažovani na polju praksi.

Naš kadar je deficitaran i među retkima je kojima poslodavci nude posao, a neke od oblasti su:

 •  prosveta
 •  banke
 •  investicioni fondovi
 •  osiguravajuća društva
 •  statistički zavodi
 •  naučnoistraživačke organizacije
 •  industrija
 •  telekomunikacije
 •  informacione tehnologije...

Sa ponosom i bez lažne skromnosti ističemo da nema nezaposlenih sa diplomom Matematičkog fakulteta.

Prakse i poslovi

 

Postojanje lokalne biblioteke

Biblioteka Matematičkog fakulteta je visokoškolska biblioteka, a njena delatnost je prikupljanje, izbor, obrada i davanje na korišćenje bibliotečke građe i pružanje drugih bibliotečko-informacionih usluga. U fondu biblioteke nalazi se više od 68.000 bibliotečkih jedinica, 33.000 monografskih publikacija (knjiga) i više od 35.000 svezaka časopisa sa veoma značajnim naučnim radovima iz oblasti matematike, astronomije i mehanike.

Biblioteka 

 

Naučna delatnost fakulteta

Detaljnije informacije u vezi sa naučnim aktivnostima, zainteresovani mogu naći na sajtu Matematičkog fakulteta u sekciji Nauka

 

Službe zadužene za rad sa studentima

Studentska služba vrši poslove upisa i ispisa studenata, prijavljivanja i obrade rezultata ispita, izdavanja diploma, studentskog standarda, statistike i druge poslove iz ove oblasti.

Studentska služba

Sekretarijat fakulteta

 

Kako stići do nas?

Adresa: Studentski trg 16
I-mejl: matf[at]matf.bg.ac.rs
Žiro račun: 840-1815666-68
PIB: 100046603
Telefon: +381 (0) 11 202 78 01
 

slika10mapa.jpg

 

O našim uspesima

Za buduće studente

Naše fotografije

Video materijali Matematičkog fakulteta.

Pratite nas na Fejsbuku

Pratite nas na Instagramu

 

 
Vesti o studiranju