Prijemni.rs
Maturang
Opšte informacije - Matematički fakultet

Studijski programi

Na Matematičkom fakultetu postoje 3 ciklusa studija:

  • Osnovne akademske studije, 240 ESPB
  • Master akademske studije, 60 ESPB
  • Doktorske studije, 180 ESPB

Nastava je organizovana u okviru tri studijska programa:

Matematika sa modulima:

  • Matematika i računarstvo
  • Statistika, aktuarska i finansijska matematika
  • Primenjena matematika
  • Teorijska matematika i primene
  • Profesor matematike i računarstva

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani matematičar.

Informatika

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani informatičar  

Astronomija i astrofizika sa modulima:

  • Astrofizika
  • Astroinformatika

Nakon završetka osnovnih akademskih studija stiče se stručni naziv Diplomirani astronom.

Upis 2023/24

Velike mogućnosti zaposlenja i perspektivna zanimanja

Diploma Matematičkog fakulteta omogućava veoma brzo zaposlenje u velikom broju oblasti: informacione tehnologije, prosveta, bankarstva, statistike, investicionih istraživanja, telekomunikacija, fundamentalnih matematičkih istraživanja …

Na Matematičkom fakultetu možete se školovati za najperspektivnija zanimanja, posmatrano u svetskim okvirima.

Prema podacima sa https://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-2021?page=0 na listi prvih 10 najpoželjnijih zanimanja nalaze se:

1. Istraživač podataka (Data Scientist)

3. Statističar (Statistician)

5. Matematičar (Mathematician)

7. Analitičar operacionih istraživanja (Operations Research Analyst)

9. Aktuar (Actuary)

10. Softverski inženjer (Software Engineer)

Pozicije i kompanije u kojima se zapošljavaju naši diplomci mogu se pogledati na našem portalu OGLASI.

Otvorena vrata na Matematičkom fakultetu

Kako stići do nas?

Adresa: Studentski trg 16
E-mejl: matf@matf.bg.ac.rs
Žiro račun: 840-1815666-68
PIB: 100046603
Telefon: +381 (0) 11 202 78 07

slika10mapa.jpg

 

Pozicije na rang listama

Matematički fakultet svojim aktivnostima teži da zadrži svoje mesto vodeće institucije uzemlji i regionu, kao i da konstantno poboljšava svoju međunarodnu poziciju u oblasti matematičkih nauka. Naša misija je da zadržimo tradicionalne vrednosti po kojima je fakultet prepoznatljiv, ali da se istovremeno adekvatno prilagođavamo savremenim izazovima. Univerzitet u Beogradu se od 2012. godine nalazi među prvih 500 univerziteta u svetu na prestižnoj Šangajskoj listi, a posebno se ističe u oblasti matematičkih nauka. Najveći uspeh je zabeležen 2013. godine, kada je Univerzitet u Beogradu bio rangiran među prvih 150 svetskih univerziteta u oblasti matematike, a 2014. godine među prvih 200 u istoj oblasti. Univerzitet u Beogradu godinama unazad zauzima visoke pozicije u oblasti matematičkih nauka i na drugim prestižnim rang listama svetskih univerziteta, kao što su Tajvanska lista, US NewsS lista i URAP lista.​

Postojanje lokalne biblioteke

Biblioteka Matematičkog fakulteta je visokoškolska biblioteka, a njena delatnost je prikupljanje, izbor, obrada i davanje na korišćenje bibliotečke građe i pružanje drugih bibliotečko-informacionih usluga. U fondu biblioteke nalazi se više od 68.000 bibliotečkih jedinica, 33.000 monografskih publikacija (knjiga) i više od 35.000 svezaka časopisa sa veoma značajnim naučnim radovima iz oblasti matematike, astronomije i mehanike.

Biblioteka 

O fakultetu

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu zvanično je osnovan 1995. godine izdvajanjem iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Vodeći je akreditovani fakultet u Srbiji u oblasti matematike, astronomije i informacionih sistema i tehnologija. Programska orijentacija fakulteta preslikava savremene trendove visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada. Preko 7500 hiljada diplomiranih studenata Matematičkog fakulteta, preko 1000 diplomiranih na master studijama i preko 500 doktora nauka, koji zauzimaju značajna mesta u brojnim institucijama, državnim službama, naučnoistraživačkim institucijama, kompanijama i školama kako u zemlji, tako i u inostranstvu po-kazatelji su kvaliteta po kojem je Matematički fakultet najprepoznatljiviji, a iz reda nastavnika ovog fakulteta dosad je birano deset članova Srpske akademije nauka i umetnosti.

Za buduće studente

Video materijali Matematičkog fakulteta

Naše fotografije

Pratite nas na Instagramu

Pratite nas na Fejsbuku

O našim uspesima
Vesti o studiranju