Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Medicinski fakultet u Nišu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

USLOVI ZA UPIS NA INTEGRISANE I OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

U prvu godinu integrisanih studija medicine i stomatologije na Medicinskom fakultetu u Nišu može se upisati lice koje ima završenu gimnaziju ili škole medicinskog usmerenja ili srednju veterinarsku školu u četvorogodišnjem trajanju.
 

U prvu godinu integrisanih studija farmacije može se upisati lice koje ima završenu gimnaziju ili škole medicinskog usmerenja ili hemijsko-tehnološku školu u četvorogodišnjem trajanju.

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija za studijske programe: strukovna medicinska sestra/tehničar, strukovni zubni protetičar i oralni higijeničar može se upisati lice koje ima završenu školu medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju.

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija za studijski program strukovni sanitarnoekološki inženjer, može se upisati lice koje ima završenu gimnaziju, škole medicinskog usmerenja, srednju veterinarsku, srednju poljoprivrednu ili srednju hemijsko-tehnološku školu u četvorogodišnjem trajanju.

Broj studenata koji će upisati prvu godinu integrisanih akademskih studija i osnovnih strukovnih studija određuje Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije i objavljuje se u Konkursu za upis studenata na prvu godinu studija.
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: