Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com


Pripreme za prijemni

Obaveštavaju se svi zainteresovani kandidati da će se organizovati pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita, za upis u prvu godinu u školskoj 2018/2019. godini u prvom i drugom konkursnom roku, na Medicinskom fakultetu Novi Sad Univerziteta u Novom Sadu, na studijske programe:

 1. integrisanih akademskih studija:
  • medicine (na srpskom i engleskom jeziku)
  • stomatologije (na srpskom i engleskom jeziku)
  • farmacije (na srpskom jeziku)
 2. osnovnih akademskih studija (na srpskom jeziku):
  • zdravstvene nege
  • specijalne edukacije i rehabilitacije
  • medicinske rehabilitacije
 3. na osnovnim strukovnim studijama (na srpskom jeziku):
  • zdravstvene nege
  • radiološke tehnologije.

Pripremna nastava na srpskom jeziku organizovaće se u periodu od 25. februara do 10. juna 2018. godine, tokom 15 (petnaest) sedmica, nedeljom, iz svakog predmeta po 3 časa, a 10. juna 2018. godine obaviće se probno testiranje.

Pripremena nastava na srpskom jeziku održavaće se na Medicinskom fakultetu Novi Sad, u Novom Sadu, na adresi Hajduk Veljkova br. 3, prema sledećem rasporedu:

 • Amfiteatar 1 - Hemija 9,00 – 11,30; Biologija 12,00 – 14,30
 • Amfiteatar 2 - Zdravstvena nega 9,00 – 11,30; Matematika 12,00 – 14,30
 • Amfiteatar farmacije - Psihologija 9,00 – 11,30
 • Učionica ispred Zavoda za fiziologiju ili učionica ispred Zavoda za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju - Fizika 9-11.30

Pripremna nastava iz predmeta Zdravstvena nega, Psihologija i Fizika će se organizovati ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata-minimalno 10 ili više kandidata.

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis na studijske programe na engleskom jeziku, iz predmeta Hemija i Biologija, organizovaće se u periodu neposredno pre polaganja prijemnog ispita u drugom konkursnom roku, sa fondom od 45 časova, nakon što Univerzitet u Novom Sadu odredi termine polaganja prijemnog ispita i upisa u drugom konkursnom roku. Raspored i vreme održavanja pripremne nastave odrediće Fakultet.

Iznosi za pripremnu nastavu uplaćuju se na račun Fakulteta broj 840- 1633666-55, sa pozivom na broj 742-102.

Mole se kandidati koji su iz Novog Sada da donesu dokaze o uplati PRE dana održavanja pripremne nastave.

Više informacija možete videti ovde.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: