Preuzmi Maturang aplikaciju
   


Prijemni ispit i uslovi za upis na Medicinski fakultet u Novom Sadu

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2021/2022 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Prijemni ispiti i uslovi za upis

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih studija na srpskom jeziku polažu kvalifikaciono-klasifikacioni prijemni ispit. Pravo upisa u prvu godinu imaju kandidati po ostvarenom redosledu u okviru broja predviđenog za upis. Za redosled se uzimaju oni kandidati koji su na prijemnom ispitu iz svakog pojedinačnog predmeta osvojili najmanje 7 poena iz svakog predmeta.

Provera znanja se vrši na osnovu odgovora na test-pitanja iz sledećih predmeta:

Na studijama medicine i stomatologije:
  • Hemija i Biologija, po istovetnim test-pitanjima;
Na studijama zdravstvene nege:
  • Biologija i Hemija ili Biologija i Zdravstavena nega;
Na studijama farmacije:
  • Hemija i Matematika
Na akademskim studijama specijalne rehabilitacije i specijalne edukacije:
  • Biologija i Psihologija
Prijemni ispit za studije medicine, stomatologije, zdravstvene nege , farmacije i specijalne rehabilitacije i specijale edukacije sprovodi se istovremeno.

Prijemni ispit za studije na engleskom jeziku je klasifikacionog tipa, a održava se u drugom upisnom roku.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: