Preuzmi Maturang aplikaciju


Prijemni ispit i uslovi za upis na Medicinski fakultet VMA

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2019/2020 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu studija, nakon provere zdravstvene sposobnosti, polaže prijemni ispit iz biologije i hemije. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje iz biologije i hemije koji se izučavaju u
srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat koji ima položenu opštu maturu ne polaže prijemni ispit. Umesto prijemnog ispita ovom kandidatu vrednuju se rezultati opšte mature.


Prijemni ispit ne polažu učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju iz hemije ili biologije koje organizuje Ministarstvo prosvete ili na međunarodnom takmičenju iz hemije ili biologije. Njima se priznaje maksimalni broj broj bodova iz tog predmeta. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog stvaralaštva talenata. Prijem stranih državljana na Integrisane akademske studije medicine u Visokoj školi VMA se reguliše posebnom odlukom ministra odbrane.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: