Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Operativni primenjeni menadžment

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Beograd

Svrha studijskog programa

Operativno-primenjeni menadžment, kao interdisciplinarno i multimodularno koncipiran obrazovni studijski program, obezbeđuje sticanje teorijskih znanja i praktičnih veština iz oblasti menadžmenta.

Operativni primenjeni menadžment

Na završnoj godini osnovnih akademskih studija, student se opredeljuje za jedan od četiri ponuđena modula. Pored standardnih predmeta, izabrani modul sadrži tri dodatna predmeta.

 • Modul 1. Menadžment malih i srednjih preduzeća i održivog razvoja

Modul Menadžment malih i srednjih preduzeća i održivog razvoja se izučava kroz tri studijska predmeta: Menadžment malih i srednjih preduzećaMenadžment ekologijeMenadžment energetike. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz studijske vežbe, primenu poslovnih softvera, studijski istraživački rad, studije slučaja, grupne diskusije kao i testove znanja. Teorijsko-praktična nastava osposobljava studente da budu lideri u oblasti: upravljanja poslovnim funkcijama i rukovođenjem, upravljanja kvalitetom/resursima/proizvodnjom/investicijama/organizacijom. Stečena znanja garantuju snalaženje u zahtevnim poslovnim funkcijama u oblasti ekonomije, politike i menadžmenta, u sektorima ekologije i energetike, u okviru malih i srednjih preduzeća.

 • Modul 2. Menadžment u sportu, zdravstvu i turizmu

Modul Menadžment u sportu, zdravstvu i turizmu se izučava kroz tri istoimena predmeta. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz vežbe simulacije poslovnih problema i rešenja, interaktivna predavanja, studijski istraživački rad, studije slučaja, radionice, seminarske radove, kao i posetu organizacijama. Teorijska, organizaciona, metodološka i tehnološka znanja u oblasti zdravstva, sporta i turizma osposobiće buduće lidere da vrše poslove u sledećim oblastima: menadžment zdravstvenog sistema i zdravstvene zaštite, menadžersko rukovođenje sportskim organizacijama, informacione tehnologije u oblasti sporta, menadžment savremenog turizma kao privredne grane, menadžment u hotelijerstvu, menadžment turističkih destinacija, menadžment ugostiteljstva, internet poslovanja i marketing strategija. Znanja u oblasti organizacije domaćeg i međunarodnog tržišta omogućava budućim liderima da budu nosioci promena u okvirima nacionalne ekonomije.

 • Modul 3. Menadžment javnog sektora i sindikalni menadžment

Modul Menadžment javnog sektora i sindikalni menadžment se izučava kroz tri studijska predmeta: Menadžment ljudskih resursa, Sindikalno organizovanje i delovanje, Javne i monetarne finansije. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz studijske vežbe i istraživanja, studije slučaja, seminarske radove, grupne diskusije na aktuelne teme, vežbe donošenja menadžerskih odluka, interaktivna predavanja, kao i testove. Oblasti koje se izučavaju spadaju u domen kadrovskog menadžmenta (menadžment organizacije/usmeravanja/planiranja ljudskih resursa i potencijala). Mehanizmi upravne organizacije savladavaju se pravno regulisanim odnosima kroz primenjenu psihologiju i sociologiju rada i kolektivno pregovaranje. Ekonomija javnog sektora, monetarni i fiskalni sistem, budžetska politika, vrste, funkcije i klasifikacije javnih rashoda su osnova teorijsko – analitičkih i primenjenih znanja iz oblasti monetranih i javnih finansija.

 • Modul 4. Menadžment medija i komunikacija

Modul Menadžment medija i komunikacija se izučava kroz tri studijska programa: Menadžment medija, Medijska etika i Komunikologija. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz studijski istraživački rad, studijske vežbe, grupne diskusije, radionice u medijskim preduzećima. Teorijsko–praktična nastava osposobljava studente da budu lideri menadžmenta u oblasti: sistema masovnih komunikacija, informacionih sistema, kao i upravljanja medijskim preduzećima. Medijska etika kroz vrednosne stavove, teorije i kriterijume kreira profesionalne standarde za funkcionisanje u oblasti medija. Izučavaju se i etički kodeksi, poslovna etika, odgovornost medija, tretman javnog i privatnog u medijima i kompletan uticaj na formiranje javnog mnjenja, kultura komunikacije, osnove komunikologije, teorije informacija i masovnih komunikacija, teorije efekata na ljudske stavove i ponašanja...

 

Cilj studijskog programa

Studentima se postavlja cilj da uz razvoj uspešne lične i društveno korisne buduće karijere izgrade i liderske pozicije na polju menadžmenta u smislu postavljanja inovacija. U skladu sa modernim obrazovnim sistemom, fakultet nudi inovativni sektor Virtualno preduzeće u okviru koga se studenti direktno kroz praksu obučavaju iz oblasti:

 • Menadžment
 • Preduzetništvo
 • Marketing
 • Međunarodno i spoljnotrgovinsko poslovanje
 • Bankarsko poslovanja
 • Poslovanje na berzi
 • Računovodstvo (revizije, porezi, carine)
 • Elektronsko poslovanje
 • Informacione tehnologije
 • Organizacija projekta/radne grupe/korporacije
 • Komunikologije
 • Motivacioni aspekt
 • Raspodele lične energije, raspoloživog vremena i budžeta
 • Rešenje idejnog projekta
 • Inovativni sektora
 • Strategijsko odlučivanje
 • Poslovna, radna i ekološka etika
 • Naučne tehnologije

 

Ishod studijskog programa

Budući menadžer je spreman da samostalno realizuje sve aktivnosti u oblasti planiranja, projektovanja, organizacije, sprovođenja i kontrole ljudskih, materijalnih i informacionih resursa.

Pored rada na razvoju kreativnih sposobnosti, obrazovani menadžeri su sposobni da formulišu i analiziraju probleme u oblasti operativnog menadžmenta, da analitički i kreativno prilaze rešavanju praktičnih problema.

Osposobljenost za timski rad kao razvijen model kvantitativnog i kvalitativnog progresa u procesu poslovanja zasnovan na komunikacijskim veštinama.

Sposobnost efikasnog usvajanja novina, prezentovanje sopstvenih ideja kao i prenos stečenih znanja iz teorije i prakse.

Sticanje osnova i mogućnosti za nastavak studija na drugom nivou visokog obrazovanja.

 

Mogućnost zapošljavanja

Studenti koji završe osnovne akademske studije u trajanju od tri godine akreditovanog studijskog programa osposobljeni su za obavljanje poslova u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, bankama, finansijskim organizacijama, sindikatima, medijima, turističkim kompanijama, na finansijskim i robnim berzama, u brokerskim društvima, investicionim fondovima, u državnoj, lokalnoj i poreskoj upravi, rukovođenje poslovima finansiranja razvojnih projekata.

 

Stečeno zvanje

Menadžer

Operativni primenjeni menadžment

Osnovne akademske studije, studijskog programa Operativno primenjeni menadžment traju tri školske godine, šest semestara – uz mogućnost osvajanja maksimalno 180 ESPB.

Sadržaji predmeta su utvrđeni saglasno zahtevima i potrebama tržišta i privrede, čime se garantuje kvalitetno stručno obrazovanje i praktična osposobljenost budućeg menadžera. U okviru predmeta Virtuelno preduzeće, studenti se osposobljavaju da obavljaju konkretne poslovne zadatke i rešavaju probleme na način na koji se to radi u realnom preduzeću. U toku poslednjeg semestra na završnoj godini studijskog programa, budući menadžeri obavljaju stručnu praksu u realnim preduzećima.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog