Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Primenjena ekonomija i finansije

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Opšte obrazovanje i informisanost,

Gradovi: Beograd

Svrha studijskog programa

Primenjena ekonomija i finansije, kao interdisciplinarno i modularno koncipiran obrazovni studijski program, obezbeđuje sticanje teorijskih znanja i praktičnih veština. Studenti se osposobljavaju za realizaciju svih aktivnosti u oblasti planiranja, projektovanja, realizacije, kao i kontrole sastavnih delova poslovnog sistema. U skladu sa modernim obrazovnim sistemom, fakultet nudi inovativni sektor – virtuelno preduzeće, u okviru koga se studenti direktno obučavaju iz oblasti:

 • Poslovne ekonomija Finansije
 • Bankarsko poslovanje
 • Poslovanje na berzi
 • Osiguranje
 • Menadžment
 • Marketing
 • Preduzetništvo
 • Međunarodno poslovanje i spoljnja trgovina
 • Računovodstvo
 • Revizija i finansijsko upravljanje (porezi, carine)
 • Elektronsko poslovanje
 • Informacione tehnologije

Primenjena ekonomija i finansije

Na završnoj godini osnovnih akademskih studija, student se opredeljuje za jedan od dva ponuđena modula. Pored standardnih predmeta, izabrani modul sadrži četiri dodatna predmeta.

 • Modul 1. Bankarstvo i osiguranje

Modul Bankarstvo i osiguranje se izučava kroz četiri studijska predmeta: Finansijska i aktuarska matematikaBankarstvo, Osiguranje i Elektronsko poslovanje. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz predavanja, analize i studije slučaja, grupne diskusije, testove znanja, praktične zadatke i seminarske radove. Teorijska i praktična znanja na ovom modulu osposobiće studente u oblasti: finansijskih transakcija sa ciljem osiguranja kapitala, rukovođenja različitim modelima kredita, kreiranja statističke procene finansijske neizvesnosti, rukovođenja matematičkim proračunima na polju finansijskih rizika; funkcionisanja bankarskih sistema, upravljanja bankarskim rizicima, supervizijskog bankarskog poslovanja; razvoja tržišta osiguranja, ekonomskih, tehničko – organizacionih i pravnih aspekata osiguranja; infrastrukture elektornskog poslovanja, finansijskog sistema elektronskog poslovanja, softverskih aspekata e-marketinga, e-bankarstva, e-trgovine, e-vlada, e-poslovanja državnih institucija.

 • Modul 2. Računovodstvo i revizija

Modul Računovodstvo i revizija se izučava kroz tri studijska predmeta: Finansijsko računovodstvoRevizijaRačunovodstvena regulativa i MRSI, i praktični deo nastave kroz predmet Virtuelno preduzeće. Princip rada na izbornom modulu koncipiran je kroz: predavanja, testove znanja, studije slučaja, grupne diskusije, polivalentne vežbe, rad u programskim paketima, simulaciju i virtuelizaciju poslovnih funkcija. Teorijsko-praktična nastava osposobljava studente da: rukovode operativnim finansijskim evidencijama; savladaju tehnike i metode eksterne revizije; temeljno nadograde znanja o nacionalnoj/međunarodnoj računovodstvenoj regulativi i reviziji; razvijaju menadžerske veštine i preduzetničke kompetencije.

 

Cilj studijskog programa

Samostalan stručni rad budućeg ekonomiste, i mogućnost širokog spektra zapošljavanja u privatnom i javnom sektoru, jeste osnovni cilj ovako koncipiranog studijskog programa. Na polju opšte i poslovne ekonomije i finansija, cilj je da se student adekvatno osposobi u procesu mikro i makro pristupa – usklađenost gradskog, sektorskog, nacionalnog i međunarodnog poslovno-ekonomskog funkcionisanja. Izučavanje savremenih ekonomskih problema i odnosa na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, formiranje predloga i kreiranje projekta sa planom programa rešenja kao i realizacije svega navedenog sačinjava osnove poslovnog angažovanja.

 

Ishod studijskog programa

Budući ekonomista, posle završenog studijskog programa, u okviru akreditovane studijske grupe, sposoban je da primenom stečenih teorijskih znanja i praktičnih veština samostalno donosi odluke u procesu poslovanja.

Planiranje, organizacija, realizacija i kontrola materijalnih i informacionih resursa su osnovni privredni sektori kojima rukovodi budući ekonomista.

Osposobljenost za timski rad, kao razvijen model kvantitativnog i kvalitativnog progresa u procesu poslovanja, zasnovan na komunikacijskim veštinama.

Sposobnost efikasnog usvajanja novina, prezentovanje sopstvenih ideja, kao i prenos stečenih znanja iz teorije i prakse.

Sticanje osnova i mogućnost za nastavka studija na drugom nivou visokog obrazovanja.

 

Mogućnost zapošljavanja

Studenti koji završe osnovne akademske studije u trajanju od tri godine akreditovanog studijskog programa, osposobljeni su za rad u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi, da obavljaju poslove u finansijskim organizacijama – osiguravajućim kompanijama, bankama, penzijskim i zdravstvenim fondovima, finansijskim i robnim berzama na nacionalnom i međunarodnom nivou, brokerskim društvima, investicionim fondovima, poreskoj upravi, finansiranje razvojnih projekata, poslovi računovodstva i upravljačkog računovodstva u privrednim i neprivrednim organizacijama, interne, eksterne i državne revizije, procene vrednosti preduzeća, donošenje finansijskih i investicionih odluka, pozicija investicionog savetnika, finansijskog analitičara.

 

Stečeno zvanje

Ekonomista

Primenjena ekonomija i finansije

Osnovne akademske studije studijskog programa Primenjena ekonomija i finansije, traju tri školske godine, šest semestara – uz mogućnost osvajanja maksimalno 180 ESPB.

Sadržaji predmeta su utvrđeni saglasno zahtevima i potrebama tržišta i privrede, čime se garantuje kvalitetno stručno obrazovanje i praktična osposobljenost budućeg ekonomiste. U okviru predmeta Virtuelno preduzeće, studenti se osposobljavaju da obavljaju konkretne poslovne zadatke i rešavaju probleme na način na koji se to radi u realnom preduzeću. U toku poslednjeg semestra, na završnoj godini studijskog programa, budući ekonomisti obavljaju stručnu praksu u realnim preduzećima.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog