Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Šumarstvo spada u sledeći privredni sektor:
 • 2. Kako se nazivaju linije koje spajaju tačke jednake dubine?
 • 3. Od koliko većih ostrva se sastoji Japan?
 • 4. Ko je prvi na našim prostorima koristio banje?
 • 5. Na kojoj planeti Sunčevog sistema postoji živi svet:
 • 6. Ugostiteljstvo i turizam spadaju u sledeći sektor:
 • 7. U stvaranju savremene političke karte Azije, u jednom trenutku Istočni Pakistan se odvojio od svoje matice i tako je nastala današnja država:
 • 8. Koliko je dugačka kanalska mreža hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav?
 • 9. Koje je najdublje jezero na svetu:
 • 10. Erozivna udubljenja na visokim planinama nazivaju se:
 • 11. Najveća nalazišta rude bakra u Srbiji su u:
 • 12. Koja od navedenih bara ili jezera nije upisana na listu svetske prirodne baštine?
 • 13. Iz ponuđenog niza, izdvojte zemlju koja spada u grupu velikih proizvođača pšenice u svetu:
 • 14. Najbrojniju etničku zajednicu u Vojvodini čine:
 • 15. Površina Balkanskog poluostrva iznosi (u hiljadama kvadratnih kilometara)