Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Košava se, na prostoru Srbije, pojavljuje kao:
 • 2. Kolika je dužina rečnih plovnih puteva u Rusiji?
 • 3. Na koji način su Polinežani predstavljali ostrva?
 • 4. Kako se naziva starosedelačko stanovništvo na Novom Zelandu?
 • 5. Pojas hrastovih šuma se nalazi na visini od:
 • 6. Energetika spada u sledeću industriju:
 • 7. Slivu Crnog mora pripada preko 90% teritorije Srbije?
 • 8. Najstarije i najtvrđe stene su:
 • 9. Panonska nizija zauzima oko:
 • 10. Najmanji kraški oblici reljefa su:
 • 11. Na kojoj visini je gornja granica šume?
 • 12. Druga Jugoslavija (DFJ) je stvorena:
 • 13. Koja je reka najveća pritoka Zapadne Morave?
 • 14. Karađorđevo je jedno od naših poznatih:
 • 15. Braničevo je predeo koji obuhvata: