Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Najvažniji centar zimskog turizma u našoj zemlji je:
 • 2. Kako se zove najveći grad Bačke:
 • 3. Iz ponuđenog niza, izdvojte zemlju koja spada u grupu velikih proizvođača pšenice u svetu:
 • 4. Prvo mesto među žitaricama u Srbiji zauzima:
 • 5. Po uređenju sve Latino-američke države su republike?
 • 6. Koliko naroda ima više od jedan milion pripadnika?
 • 7. Kako se zove glavni grad Australije?
 • 8. Od koliko većih ostrva se sastoji Japan?
 • 9. Kako se naziva početni uporednik:
 • 10. Po dohotku po stanovniku Srbija spada u sledeću kategoriju zemalja:
 • 11. Koja je najveda afrička država?
 • 12. Koliko je dugačka kanalska mreža hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav?
 • 13. Najrasprostranjenija zemljišta u Srbiji su:
 • 14. Koja država je najvedi svetski izvoznik vune?
 • 15. Najveći kraški oblici reljefa su: