Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koja zemlja ima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu prirodnog kaučuka u svetu?
 • 2. Reka Ibar pripada:
 • 3. Koje godine je bila Kosovska bitka?
 • 4. U koji sektor delatnosti spadaju poljoprivreda, lov, ribolov i šumarstvo.
 • 5. U Srbiji najviše ima sledeće vrste uglja:
 • 6. Površina Crnomorskog sliva obuhvata:
 • 7. Glavne pritoke Morače su Pećka i Dečanska Bistrica
 • 8. Reka Pčinja pripada:
 • 9. Na kom kontinentu je prirodni priraštaj stanovništva najsporiji:
 • 10. Plodno, rastresito zemljište nastalo na lesnoj podlozi se naziva:
 • 11. U kom veku je izgrađena karta Vavilonije?
 • 12. Koje od nabrojanih su Balkanske države:
 • 13. Planine Balkanskog dela istočne Srbije su Suva i Stara planina?
 • 14. Umereni toplotni pojas nalazi se između:
 • 15. Švedska i Danska imaju negativni prirodni priraštaj: