Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koliko su visoke Vršačke planine?
 • 2. Koje je godine NATO napao našu zemlju?
 • 3. Sa kojim morem plovni sistem Rajna-Majna-Dunav povezuje Severno more?
 • 4. Na kojoj planeti Sunčevog sistema postoji živi svet:
 • 5. Druga Jugoslavija (DFJ) je stvorena:
 • 6. Po dohotku po stanovniku Srbija spada u sledeću kategoriju zemalja:
 • 7. Dinarske planine, po nastanku su:
 • 8. Na kojoj planini se nalazi hidrografski čvor naše zemlje?
 • 9. Kako se zvala prva srpska država?
 • 10. Panonska nizija se odlikuje:
 • 11. Erozivna udubljenja na visokim planinama nazivaju se:
 • 12. Po uređenju sve Latino-američke države su republike?
 • 13. Kojom bojom se na kartama predstavljaju nizije:
 • 14. Planine su reljefni oblici iznad:
 • 15. Crnogorsko primorje zahvata oko 18% teritorije Crne Gore?