Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kako se zove prva afrička crnačka država?
 • 2. Sa porastom nadmorske visine vazdušni pritisak:
 • 3. Umereno kontinentalna klima vlada u planinskoj regiji na visinama iznad:
 • 4. Gde je izgrađena prva termoelektrana kod nas?
 • 5. Pod uticajem grada pojedina seoska naselja se napuštaju i u njima se javlja proces:
 • 6. Erozivna udubljenja na visokim planinama se nazivaju:
 • 7. Ko je objavio prvo delo pod nazivom Geografija?
 • 8. Koliko Aboridžina danas živi u Australiji?
 • 9. Koje je godine NATO napao našu zemlju?
 • 10. Kako se naziva granica koja prolazi nekim istaknutim prirodnim objektom?
 • 11. Reke koje najveću količinu vode dobijaju atmosferskim pražnjenjem imaju:
 • 12. Šume su najrasprostranjenije:
 • 13. Najduža reka u Srbiji je:
 • 14. Koji je najvedi nacionalni park u Srbiji?
 • 15. Crnogorsko primorje zahvata oko 18% teritorije Crne Gore?