Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Prаvо zаštitе hrišćаnа u Тurskој Rusiја је dоbilа:
 • 2. Pipin Mali je Ludvigu Pobožnom:
 • 3. Koji pojam nema veze s Cerskom bitkom 1914. godine?
 • 4. Žitiје cаrа Dušаnа nаpisао је:
 • 5. Koji od navedenih ugovora nije zaključen posle Prvog svetskog rata?
 • 6. Bitka kod Leuktre (371. godina pre n.e.) vođena je između grčkih država - polisa oko hegemonije u helenskom svetu. U njoj su se sukobile vojske:
 • 7. Silama Antante u Prvom svetskom ratu je prišla i sledeća država:
 • 8. Ko je izgovorio čuvene reči: "Vojnici, junaci, naš puk je izbrisan iz brojnog stanja Vrhovne komande"
 • 9. Skraćenica za Severnoatlantski pakt je:
 • 10. Koju je vladarsku titulu nosio Stefan Lazarević od 1402 - 1427. godine?
 • 11. Čija je pomorska ekspedicija 1487/1488. godine oplovila Rt dobre nade, kako je kasnije nazvano poluostrvo na krajnjem južnom rtu Afrike?
 • 12. Prvi ustav u Srbiji (1835.) napisao je:
 • 13. Vizantijsko naselje od koga će nastati Dubrovnik zvalo se:
 • 14. U kom delu Jugoslavije su, nakon njene okupacione podele Nemci uspostavili svoju neposrednu vojnu vlast?
 • 15. Nа prеdlоg аmеričkоg prеdsеdnikа Vudrоа Vilsоnа u Pаrizu је 28. аprilа 1919. gоd. оsnоvаnа slеdеćа оrgаnizаciја: