Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Ako je x2+4x+6 faktor od x4+ax2+b, tada je a+b jednako:
 • 2. Ukupan broj šestocifrenih brojeva kod kojih parne i neparne cifre dolaze neizmenično (gde je 0 paran broj) je:
 • 3. Ako sa φ označimo oštar ugao koji grade tangente povučene iz tačke (-4,1) na parabolu y2=2x. tada je ugao φ jednak:
 • 4. Vrednost izraza 20.5-20-(20.5+20)-1 jednaka je:
 • 5. Vrednost izraza (1+i)2008- (1-i)2009/(1+i)2006+(1+i)2007, (i2=-1) iznosi:
 • 6. Osnovica jednakokrakog trougla uznosi √2 cm. Težišne duži koje su povučene na krake seku se pod pravim uglom. Površina tog trougla (u cm2) iznosi:
 • 7. Rastavi na činioce 11ax2 − 66axy + 99ay2?
 • 8. Reši kvadratnu jednačinu (x + 5)2 = 0:
 • 9. Skup rešenja sistema nejednačina x2 - 4 ≤ 0; 1 - 2x + x2 > 0; x2 - (3 + √3)x + 2 + √3 > 0 je oblika :
 • 10. Ako su x i y realni brojevi za koje važi 0≤x≤4 i y<12, koja od sledećih vrednosti ne može biti vrednost proizvoda xy?
 • 11. Teme parabole y=x2 -8x+m biće na x osi ako je m jednako:
 • 12. Zbir članova beskonačne geometrijske progresije je 3, a zbirkubova njenih članova 108/13. Tada je zbir kvadrata njenih članova jednak:
 • 13. Rastojanje tačke (1,-1) od prave x+2y-4=0 iznosi:
 • 14. Ugao koji obrazuju bočna strana i osnova pravilnog tetraedra iznosi:
 • 15. Vrednost izraza sin86°+sin76°-sin26°-sin16°/cos86°+cos76°+cos26°+cos16° iznosi: