Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Opšte obrazovanje i informisanost


 • 1. Svečano uvođenje u novu dužnost (na primer, uvođenje u dužnost predsednika države) zove se:
 • 2. Lobiranje je u preduzeću aktivnost:
 • 3. Erudita je osoba:
 • 4. Kada dva događaja koincidiraju, oni
 • 5. Za nekoga kažemo da je introvertan, ako je:
 • 6. Grigri je:
 • 7. Rumunski jezik pripada grupi:
 • 8. Čuvеnu sliku „Čаs аnаtоmiје dоktоrа Nikоlаsа Тulpа“ nаslikао је:
 • 9. Psi posebno obučeni za pronalaženja osoba zatrpanih u lavinama u Alpima nazivaju se:
 • 10. Amon Ra je bog Sunca:
 • 11. Ko je mogao da nosi megalite u Galiji?
 • 12. Proći pored Scile i Haribde znači:
 • 13. Majskim prevratom je svrgnuta sa prestola jedna naša dinastija:
 • 14. Kada za nekoga kažemo da je doajen, to znači da je on:
 • 15. Grčka boginja mudrosti je: