Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Opšte obrazovanje i informisanost


 • 1. Gde mogu da se nađu dagnje?
 • 2. Skraćenica CV (si-vi) potiče od izraza
 • 3. Od navedenih balkanskih zemalja crvenu boju na zastavi nema samo:
 • 4. Nikita Sergejevič Mihalkov je:
 • 5. Koliko u čovekovom telu ima litara krvi?
 • 6. Latinska izreka "Non scholae, sed vitae discimus" u prevodu znači:
 • 7. Koji prirodni fenomen se meri Rihterovom skalom?
 • 8. Ombusmаn je:
 • 9. Kakve su uši u Cara Trojana?
 • 10. Konvergencija je termin koji označava:
 • 11. Svako kratkoročno potraživanje na računima u inostranstvu naziva se:
 • 12. Obveznica je takva hartija od vrednosti gde se:
 • 13. Ako se u stripu pominu Helga, Hamlet i nas Edi, čitate:
 • 14. Rеč "zbоg" spаdа u: (moguće više odgovara)
 • 15. Koja boja se ne nalazi na zastavi Francuske: