Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Opšte obrazovanje i informisanost


 • 1. Broj Jedan je lik iz kog čuvenog stripa?
 • 2. Koncentrični krugovi imaju zajednički:
 • 3. Kopti su pripadnici hrišćanstva koji žive u:
 • 4. BAKINGEMSKA PALATA se nalazi u:
 • 5. Partitura je:
 • 6. Praznik rada slavi se:
 • 7. Šta se meri radijanima?
 • 8. Brojevi ne mogu da budu:
 • 9. Kada za nekoga kažemo da je "kao Adonis", on je:
 • 10. Prvi čovek koji je 1961. poleteo u kosmos bio je:
 • 11. „Oliver Tvist“ je delo:
 • 12. Prvi svetski rat počeo je:
 • 13. Оm је mеrа zа:
 • 14. Na novčanici od 500 dinara nalazi se lik:
 • 15. Koju pticu ljudi koriste za lov na ribu: