Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Opšte obrazovanje i informisanost


 • 1. Ahilova peta je simbol za:
 • 2. Hemijska oznaka za srebro je:
 • 3. Čovek izuzetnih umnih i fizičkih sposobnosti, Ničeova "tvorevina", zove se:
 • 4. Prema popularnoj priči, događaj koji je neposredno prethodio utemeljenju teorije gravitacije bio je:
 • 5. Takmičenje za pesmu Evrovizije 2013. održano je u:
 • 6. Skup prаvilа о lеpоm gоvоru i vеštinа еfikаsnоg usmеnоg izrаžаvаnjа је:
 • 7. Internet prezentacija neke organizacije jeste deo:
 • 8. Velika Jezera nalaze se između:
 • 9. Koja krvna grupa ne postoji?
 • 10. Skupu ne pripada:
 • 11. Jedna petina je isto što i:
 • 12. Opšti naziv za one koji šire veru među inovernicima i bezbožnicima jeste:
 • 13. Ko je dobio od boga deset zapovesti i preneo ih izraelskom narodu?
 • 14. Nајvеćim dеlоm, Frаncuzi su pоrеklоm:
 • 15. Čime se hrani svilena buba?