Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Srpski jezik i književnost


 • 1. U rečenici: „Vidim mlada čoveka“, pridev stoji u:
 • 2. Koja je stilska figura upotrebljena u stihovima pesme „Veze“,Šarla Bodlera: „Neki su mirisi ko put dečja sveži, Zeleni ko polja, blagi ko oboe...“ To je?
 • 3. Označite jezike koji pripadaju zapadnoslovenskoj grupi jezika:
 • 4. U kom naporednom odnosu stoje sledeće rečenice: Ili grmi, il' se zemlja trese.
 • 5. Reč ludost je:
 • 6. Kako se zove glasovna pojava smenjivanja (alternacije) zadnjonepčanih suglasnika K, G i H prednjonepčanim suglasnicima Č, Ž i Š?
 • 7. Imenice: CVEĆE, PERJE, DECA, DUGMAD, koje označavaju mnoštvo bića ili predmeta iste vrste, a koji se nalaze u nekom neodređenom zbiru, nazivaju se:
 • 8. Odredite službu rečeničnih članova U TAJ MAH, u rečenici: Lisica naglo zastade, u taj mah se rak opusti i pade ispred nje.
 • 9. Navedite naslov polemičke rasprave Đure Daničića, koja je podržala Vukovu jezičku reformu
 • 10. "Zona Zamfirova" Stevana Sremca je:
 • 11. Prvi književni jezik svih slovenskih naroda je:
 • 12. „Oko srca svoga postaviću stražu jednog bola i jedne radosti". Stilska figura zove se:
 • 13. Napiši u obliku upravnog govora rečenicu PRIJATELj ME JE PODSETIO PRED POLAZAK DA OBAVEZNO PONESEM PISMO.
 • 14. Pri pisanju molbe, žalbe i prigovora koristi se (zaokružite tačan odgovor)
 • 15. Sufiksi (sufiksalne morfeme) su najmanje nesamostalne jezičke jedinice koje su nosioci značenja, odnosno funkcije u rečenici: