Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Srpski jezik i književnost


 • 1. Jedna od devet muza iz grčke mitologije, Talija, zaštitnica je:
 • 2. U kom glagolskom obliku je predikat u rečenici IZUZETNO SMO SE RAZUMELI.
 • 3. Ko je napisao pesmu Maslačak?
 • 4. "Bolje je na vreme učiti, nego posle očajavati". Naporedni odnos među nezavisnim rečenicama u navedenoj složenoj rečenici karakteriše se kao:
 • 5. Čuvena pesma Laze Kostića je:
 • 6. U stihu ZA KRST ČASNI SPRAVNI STE MRIJETI upotrebljena je stilska figura:
 • 7. Označite jezike koji pripadaju zapadnoslovenskoj grupi jezika:
 • 8. BLAGORAZUMEVANjE TRAŽIMZA ŽENE KOJE NISU DALEBOGU BOŽIJE NI CARU CAREVOKOJE NISU ZANjIHALEU KOLEVCI DETE...Ovo su stihovi iz zbirke pesama:
 • 9. Nađi junakinju romana Na Drini ćuprija:
 • 10. Romani "Koreni", "Deobe", "Vreme smrti", potiču iz pera:
 • 11. Frazeološki izraz: "daske koje život znače" ima značenje:
 • 12. Izdvojte dva glasa koji ne pripadaju datoj grupi zubnih (dentalnih) suglasnika:
 • 13. Njegošev filozofsko-religiozni ep "Luča mikrokozma", koji izražava njegovo idealističko shvatanje sveta i života, u osnovi sadrži:
 • 14. „Oko srca svoga postaviću stražu jednog bola i jedne radosti". Stilska figura zove se:
 • 15. Navedite tri glasovne promene izvršene u reči IŠETATI