Preuzmi Maturang aplikaciju
 • Srpski jezik i književnost


 • 1. Kojoj vrsti priloških rečenica pripada rečenica: "Zida kuću kako bi udobnije živeo"?
 • 2. Kako se zove glasovna pojava smenjivanja (alternacije) zadnjonepčanih suglasnika K, G i H prednjonepčanim suglasnicima Č, Ž i Š?
 • 3. Označi pravilno napisane reči:
 • 4. Koja od navedenih pesama ne pripada baladama?
 • 5. Epoha u književnosti koja dominira u 15. i 16. veku, karakteristična po procvatu umetnosti, interesovanju za antičku kulturu i idealu univerzalnog čoveka, zove se:
 • 6. Prepoznajte književni lik čije su reči citirane: "Dušo Juco, ti imaš grčko pamet u glava, ti nisi od serbsko rod".
 • 7. Prvi srpski književni jezik bio je:
 • 8. Poemu Đački rastanak je napisao:
 • 9. Deminutiv od imenice TELE je:
 • 10. „Rani sina, pak' šalji na vojsku: Srbija se umirit' ne može". Značenje se ostvaruje kroz:
 • 11. Koji od naših romantičara je bio poznat kao pesnik, slikar i boem?
 • 12. Podvučene imenice u rečenici "U zаpаdnoj Srbiji dobro rаđаju šljive mаdžаrke i kruške аrаpke" su:
 • 13. Srpski reformator književnog jezika i pravopisa koji je ostvario ideju o uvođenju narodnog jezika u književnost jeste:
 • 14. Autor srednjovekovnog poetskog sastava Slovo ljubve je:
 • 15. AKROSTIH je: