Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Za kojeg od navedenih umetnika se najsnažnije vezuje geometrizam?
 • 2. Kablovski nosači karakteristični su za konstrukciju:
 • 3. Ogist Pere je poznat u arhitekturi po tome što je:
 • 4. Šta je eklekticizam?
 • 5. Urbanističku koncepciju Novog Beograda stvorio je arhitekt:
 • 6. Rotonda označava:
 • 7. Koja zemlja je osvojila glavnu nagradu na ovogodišnjem bijenalu arhitekture u Veneciji:
 • 8. Skverovi u Londonu imaju jedno karakteristično, distinktivno svojstvo:
 • 9. Kako se zove najprestižnija nagrada za arhitekturu u svetu:
 • 10. Eskalatori su:
 • 11. Načelo svrsishodnosti i opravdanosti svakog arhitektonskog rešenja dominantno je u okviru:
 • 12. Monolit je:
 • 13. Modulor je:
 • 14. Neoavangardni pokreti u arhitekturi i umetnosti nastaju u period:
 • 15. Za američku arhitekturu 19. veka važi da je gradila stilske kuće u maniru koji bi se mogao okarakterisati kao: