Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kako se zove najprestižnija nagrada za arhitekturu u svetu:
 • 2. Koja zemlja je osvojila glavnu nagradu na ovogodišnjem bijenalu arhitekture u Veneciji:
 • 3. Modulor je:
 • 4. Rotonda označava:
 • 5. Urbanističku koncepciju Novog Beograda stvorio je arhitekt:
 • 6. Visina donjih kuhinjskih elemenata najčešće je projektovana na visinu od:
 • 7. Šta je eklekticizam?
 • 8. Armirani beton je nastao:
 • 9. Eskalatori su:
 • 10. Monolit je:
 • 11. Za američku arhitekturu 19. veka važi da je gradila stilske kuće u maniru koji bi se mogao okarakterisati kao:
 • 12. Načelo svrsishodnosti i opravdanosti svakog arhitektonskog rešenja dominantno je u okviru:
 • 13. Skverovi u Londonu imaju jedno karakteristično, distinktivno svojstvo:
 • 14. Kablovski nosači karakteristični su za konstrukciju:
 • 15. Bondruk je: