Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kako se zove najprestižnija nagrada za arhitekturu u svetu:
 • 2. Modulor je:
 • 3. Za američku arhitekturu 19. veka važi da je gradila stilske kuće u maniru koji bi se mogao okarakterisati kao:
 • 4. Visina donjih kuhinjskih elemenata najčešće je projektovana na visinu od:
 • 5. Skverovi u Londonu imaju jedno karakteristično, distinktivno svojstvo:
 • 6. Bondruk je:
 • 7. Šta je eklekticizam?
 • 8. Ogist Pere je poznat u arhitekturi po tome što je:
 • 9. Planiranje i izgradnja Brazilije vezuje se za arhitektu:
 • 10. Za kojeg od navedenih umetnika se najsnažnije vezuje geometrizam?
 • 11. Monolit je:
 • 12. Koja zemlja je osvojila glavnu nagradu na ovogodišnjem bijenalu arhitekture u Veneciji:
 • 13. Urbanističku koncepciju Novog Beograda stvorio je arhitekt:
 • 14. Armirani beton je nastao:
 • 15. Rotonda označava: