Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Urbanističku koncepciju Novog Beograda stvorio je arhitekt:
 • 2. Skverovi u Londonu imaju jedno karakteristično, distinktivno svojstvo:
 • 3. Planiranje i izgradnja Brazilije vezuje se za arhitektu:
 • 4. Za kojeg od navedenih umetnika se najsnažnije vezuje geometrizam?
 • 5. Modulor je:
 • 6. Kako se zove najprestižnija nagrada za arhitekturu u svetu:
 • 7. Ogist Pere je poznat u arhitekturi po tome što je:
 • 8. Šta je viziranje?
 • 9. Veliki broj spomenika i nekropola na prostoru bivše Jugoslavije osmislio je arhitekta:
 • 10. Šta je eklekticizam?
 • 11. Rotonda označava:
 • 12. Bondruk je:
 • 13. Koja zemlja je osvojila glavnu nagradu na ovogodišnjem bijenalu arhitekture u Veneciji:
 • 14. Visina donjih kuhinjskih elemenata najčešće je projektovana na visinu od:
 • 15. Za američku arhitekturu 19. veka važi da je gradila stilske kuće u maniru koji bi se mogao okarakterisati kao: