Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kablovski nosači karakteristični su za konstrukciju:
 • 2. Bondruk je:
 • 3. Šta je eklekticizam?
 • 4. Neoavangardni pokreti u arhitekturi i umetnosti nastaju u period:
 • 5. Veliki broj spomenika i nekropola na prostoru bivše Jugoslavije osmislio je arhitekta:
 • 6. Planiranje i izgradnja Brazilije vezuje se za arhitektu:
 • 7. Koja zemlja je osvojila glavnu nagradu na ovogodišnjem bijenalu arhitekture u Veneciji:
 • 8. Urbanističku koncepciju Novog Beograda stvorio je arhitekt:
 • 9. Visina donjih kuhinjskih elemenata najčešće je projektovana na visinu od:
 • 10. Za američku arhitekturu 19. veka važi da je gradila stilske kuće u maniru koji bi se mogao okarakterisati kao:
 • 11. Za kojeg od navedenih umetnika se najsnažnije vezuje geometrizam?
 • 12. Načelo svrsishodnosti i opravdanosti svakog arhitektonskog rešenja dominantno je u okviru:
 • 13. Šta je viziranje?
 • 14. Modulor je:
 • 15. Ogist Pere je poznat u arhitekturi po tome što je: