Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Bondruk je:
 • 2. Kako se zove najprestižnija nagrada za arhitekturu u svetu:
 • 3. Za kojeg od navedenih umetnika se najsnažnije vezuje geometrizam?
 • 4. Eskalatori su:
 • 5. Armirani beton je nastao:
 • 6. Šta je eklekticizam?
 • 7. Za američku arhitekturu 19. veka važi da je gradila stilske kuće u maniru koji bi se mogao okarakterisati kao:
 • 8. Veliki broj spomenika i nekropola na prostoru bivše Jugoslavije osmislio je arhitekta:
 • 9. Ogist Pere je poznat u arhitekturi po tome što je:
 • 10. Planiranje i izgradnja Brazilije vezuje se za arhitektu:
 • 11. Neoavangardni pokreti u arhitekturi i umetnosti nastaju u period:
 • 12. Koja zemlja je osvojila glavnu nagradu na ovogodišnjem bijenalu arhitekture u Veneciji:
 • 13. Skverovi u Londonu imaju jedno karakteristično, distinktivno svojstvo:
 • 14. Rotonda označava:
 • 15. Kablovski nosači karakteristični su za konstrukciju: