Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Koeficijent varijacije naročito je pogodan za:
 • 2. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:
 • 3. Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije:
 • 4. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:
 • 5. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:
 • 6. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:
 • 7. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
 • 8. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:
 • 9. Modus je:
 • 10. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:
 • 11. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:
 • 12. Pokazatelji strukture mogu da se izračunavaju:
 • 13. Prosta linearna korelacija može biti:
 • 14. Postupak grupisanja zavisi od:
 • 15. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje: