Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Bazni indeksi izražavaju promene orginalnih podataka vremenske serije:
 • 2. Postupak grupisanja zavisi od:
 • 3. Struktura jednog homogenog skupa, koji se posmatra nezavisno od drugih, najčešće se grafički prikazuje:
 • 4. Modus je:
 • 5. Indeks veći od 100 pokazuje relativno:
 • 6. Vremenske serije mogu biti:
 • 7. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:
 • 8. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:
 • 9. Indeksi su:
 • 10. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:
 • 11. Znak koeficijenta korelacije zavisi od vrednosti:
 • 12. Koeficijent varijacije naročito je pogodan za:
 • 13. Srednje vrednosti se mogu podeliti u dve grupe:
 • 14. Prosta linearna korelacija može biti:
 • 15. Parametri linearnog trenda određuju se: