Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Prosta linearna korelacija može biti:
 • 2. Modus je:
 • 3. Algebarska suma odstupanja stvarnih podataka od odgovarajućih vrednosti funkcije trenda:
 • 4. Metod uzorka je posmatranje:
 • 5. Indeksi su:
 • 6. Prema cilju upoređenja poznate su sledeće vrste indeksa:
 • 7. Broj dece i broj zaposlenih domaćinstva su:
 • 8. Vrste grupisanja prema značaju obeležja:
 • 9. Predmet izučavanja statistike su promenljive pojave koje se ispoljavaju:
 • 10. Apsolutna frekvencija je:
 • 11. Dobijena je godišnja funkcija linearnog trenda, na bazi podataka o količini prodaje TV aparata, jednog regiona C, za period 1995. – 2003. godine:Yt = 710 - 12*X . Broj prodatih TV aparata za posmatrani period, je svake godine, u proseku opadao za:
 • 12. Suma kvadrata odstupanja pojedinih vrednosti od aritmetičke sredine daje:
 • 13. Proizvodnja jednog rudnika u tonama je 1986. iznosila 188.173 tona dok je 1996. godine iznosila 347.232. Geometrijska stopa rasta je 6.32%.To znači da se proizvodnja u periodu 1986-1996. godine:
 • 14. Parametar a kod linearnog trenda pokazuje:
 • 15. Ako pojava X raste, a pojava Y opada tada je: