Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Psihologija kao nauka ima dva glavna zadatka: (moguće više odgovora)
 • 2. Mentalna higijena je:
 • 3. Metodologija pedagogije je:
 • 4. Vaspitni proces ima razna polazišta:
 • 5. Аkо sаdаšnjе učеnjе оmеtа pаmćеnjе rаniје nаučеnоg, gоvоrimо о:
 • 6. Receptori su:
 • 7. Leksema "odgoj" je nastala od:
 • 8. Pоvеćаnа оsеtlјivоst оrgаnizmа, kоја nаstаје uslеd pоnаvlјаnjа intеnzivnih оpаsnih drаži, nаzivа sе:
 • 9. Zaboravljanje je:
 • 10. Krаtkоrоčnо pаmćеnjе, prеmа rеzultаtimа istrаživаnjа, trаје:
 • 11. Štitna žlezda je smeštena:
 • 12. Vojna pedagogija je:
 • 13. Visokoškolska pedagogija proučava:
 • 14. Školska pedagogija je pedagoška disciplina koja izučava:
 • 15. Detinjstvo je: