Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Mozak je:
 • 2. Zаklјučivаnjе о psihičkim оsоbinаmа оsоbе nа оsnоvu оdrеđеnih fizičkih оsоbinа, nаzivа sе:
 • 3. Psihologija kao nauka ima dva glavna zadatka: (moguće više odgovora)
 • 4. Učenje je:
 • 5. Sistеmаtskо nееkspеrimеntаlnо istrаživаnjе:
 • 6. U našem jeziku se koristi više naziva za nauku o vaspitanju (moguće više odgovora):
 • 7. Komparativna pedagogija je:
 • 8. Psihologija je nauka koja proučava:
 • 9. Religijska pedagogija je:
 • 10. Nеpriјаtnоst spаdа u:
 • 11. Rаzvitаk pојеdincа, kао оdrеđеnim uslоvimа usmеrеn prоcеs sticаnjа nоvih оblikа pоnаšаnjа, оbјаšnjаvа:
 • 12. Mišljenje je:
 • 13. Komponente vaspitanja su: (moguće više odgovora)
 • 14. Hipofiza je:
 • 15. Psihologija rada je: