Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. U Visual C++ programskom jeziku otvaranje save dijalog prozora vrši se preko klase:
 • 2. Spajanje dva stringa operatorom + zove se:
 • 3. Naredba If - then predstavlja:
 • 4. U Visual C++ programskom jeziku ubacivanje novog dijaloga preko resource tab_a vrši se komandom:
 • 5. Podaci se u C++ ispisuju na ekran sa:
 • 6. Java interfejsi su:
 • 7. Šta je to pointer u programskom jeziku C ?
 • 8. U SQL-u Cascade veza podrazumeva da:
 • 9. Koji od ponuđenih jezika nije objektno-orijentisan?
 • 10. U Visual C++-u ClassWizard može da se pokrene preko tastature sa:
 • 11. Jedini jezik koji računar razume je:
 • 12. U programskom jeziku funkcije koje su overloadovane razlikuju se po:
 • 13. U programskom jeziku C++ konstruktor ima ime:
 • 14. U programskom jeziku C++ pointerska varijabla sadrži:
 • 15. Bilo koju aktivnost na SQL serveru može obavljati: