Preuzmi Maturang aplikaciju
 • 1. Kakav je odnos Java i JavaScripta?
 • 2. Formatiranje izlaza nad objektom cout vrši se manipulatorima:
 • 3. Zbog čega u svakom C programu postoji makar jedna direktiva include?
 • 4. Šta je to pointer u programskom jeziku C ?
 • 5. U programskom jeziku upotrebom Debagera moguće je pratiti stanje:
 • 6. U SQL-u Tinyint ima opseg vrednosti:
 • 7. Java je:
 • 8. U Visual C++ programskom jeziku ubacivanje stavki u ComboBox u property prozoru vrši se preko:
 • 9. Source kod je:
 • 10. U Visual C++-u ActiveX kontrole su softverske komponente:
 • 11. Bilo koju aktivnost na SQL serveru može obavljati:
 • 12. U programskom jeziku C++ objekti na Heap-u kreiraju se upotrebom operatora:
 • 13. U programskom jeziku C++ struktura može da sadrži:
 • 14. Poziv funkcije iz tela te iste funkcije zove se:
 • 15. Objekat koji je u Standard C++ odgovoran za unos podataka sa tastature je: